Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  5.A
  6.A
  7.A
  AJ 2 - HV
  Ekonómka
  Knižnica 2
Foto MT
  OU ANJ
Foto OU BIO
Foto OU GEO
  OU HUV
Foto OU CHEM
Foto OU IKT I.
Foto OU IKT II.
Foto OU IKT III.
  OU LIT2
  OU NJ
  Riaditeľňa
  Šatne
Foto ŠKD 1
Foto ŠKD 2
  Tajomníčka
  U.1.ŠKD Ho
  U.2.ŠKD Br
  U.3.ŠKD Čr
  U.4.ŠKD Mk
  U.5.ŠKD Pd
  U.6.ŠKD Kl
Foto U.HS K
  U.I.A VII.A
  U.I.B VII.B
  U.II.A
  U.II.B
  U.III.A
  U.III.B
  U.IV.A
  U.IV.B
  U.IX.A
  U.IX.B
  U.V.A
  U.V.B
  U.VI.A
  U.VI.B
  U.VII.A
  U.VII.B
  U.VIII.A
  U.VIII.B
Foto U.VS R
Foto VT
  WC d
  WC ch
  Zástupkyne
  Zborovňa

© aScAgenda 2017.0.1053 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2017

Partneri