Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  1.A 1.A Rozvrh
1.A
  1.B 1.B Rozvrh
1.B
  1.C 1.C Rozvrh
1.C
  2.A 2.A Rozvrh
II.A
  2.B 2.B Rozvrh
II.B
  2.C 2.C Rozvrh
II.C
  3.A 3.A Rozvrh
III.A
  3.B 3.B Rozvrh
III.B
  3.C 3.C Rozvrh
III.C
  4.A 4.A Rozvrh
IV.A
  4.B 4.B Rozvrh
IV.B
  5.A 5.A Rozvrh
V.A
  5.B 5.B Rozvrh
V.B
  5.C 5.C Rozvrh
V.C
  6.A 6.A Rozvrh
VI.A
  6.B 6.B Rozvrh
VI.B
  7.A 7.A Rozvrh
VII.A
  7.B 7.B Rozvrh
VII.B
  8.A 8.A Rozvrh
VIII.A
  8.B 8.B Rozvrh
VIII.B
  9.A 9.A Rozvrh
IX.A
  ANJ ANJ Rozvrh
Foto BIO BIO Rozvrh
Foto GEG GEG Rozvrh
  HUD HUD Rozvrh
Foto CHE CHE Rozvrh
  CHODBA-B1-0P B1-0P Rozvrh
  CHODBA-B1-1P B1-1P Rozvrh
  CHODBA-B1-2P B1-2P Rozvrh
  CHODBA-B2-0P B2-0P Rozvrh
  CHODBA-B3-1P B3-1P Rozvrh
  CHODBA-B3-2P B3-2P Rozvrh
Foto IKT1 IKT1 Rozvrh
Foto IKT2 IKT2 Rozvrh
Foto Malá telocvičňa MT Rozvrh
Foto SKD1 ŠKD1 Rozvrh
  Šatňa Šatňa Rozvrh
  ŠJ ŠJ Rozvrh
Foto ŠKD2 ŠKD2 Rozvrh
  ŠKD3 ŠKD3 Rozvrh
  ŠKD4 ŠKD4 Rozvrh
  ŠKD5 ŠKD5 Rozvrh
  ŠKD6 ŠKD6 Rozvrh
  ŠKD7 ŠKD7 Rozvrh
  THD THD Rozvrh
  Veľká telocvičňa VT Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1111 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2018