Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Pokyny pre stravníkov

 

       Vážený rodičia,milí stravníci.

 

 

       Od. 9.1.2017 v našej školskej jedálni spúšťame elektronický čipový systém od     

       firmy ascAgendy.

 

       Stravníkom sa čipové kľúče predávajú v hodnote 0,60€ . od dnes -zajtra

       Pri strate alebo odcudzení čipu je potrebné okamžite nahlásiť vedúcej šj

          ktorá  ho zablokuje..

       Stravník nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť zakúpiť

          nový čip. Suma nového čipu bude vyššia asi 1,00€.

       Čip je neprenosný a oprávňuje stravníka na odber jedného obeda. 

 

       Každý stravník má nový variabilný symbol, určený systémom ascAgendy a je

          napísaný na poštových poukážkach. VS je dôležitý pri priraďovaní platby.

      Suma na január 2017 je plná /17x1,21 20,57€  17x1,29€ 21,93€/ ,ktorú treba

          uhradiť do 3.1.2017 aby žiak dostal obed 9.1.2017. Platby môžu byť poštovou

          poukážkou, internetom, trvalým príkazom – do poznámky meno žiaka, trieda

          a variabilný symbol suma, pri súrodencoch.

      Pri platbe poštovou poukážkou je nutné potrebné doniesť ústrižok z pošty .

 

      Stravné musí byť zaplatené vopred k 1.dňu v mesiaci a suma musí byť

      pripísaná účet školskej jedálne nie len zaplatená!

 

      Po zaplatení sumy sa stravníkovi prihlásia obedy na celý mesiac automaticky

         a  zaktivuje sa činnosť čipového prívesku a stravník môže

         odoberať stravu tak, že pri výdajnom okienku priloží čipový prívesok ku

         snímaču. Ak zasvieti zelené svetlo ná zaplatené obedy

                         Ak zasvieti červené svetlo nemá zaplatené obedy ,alebo bola

                               neskoro poslaná platba.       

      Preplatky z decembra 2015 sa odpočítajú vo februári.

 

      Prihlasovanie na obed je možné jeden deň vopred do 24hodín

 

      Odhlasovanie obedov deň vopred do 14:30hod. telefonicky, osobne.

         ak stravník náhle ochorie v ten deň ráno do 7:30hod. Po tomto čase sa

         obedy nedajú odhlásiť. Rodič v prvý deň choroby ak nestihol odhlásiť obed

         môže si ho  prísť zobrať s čipom do doneseného obedára.

 

      Za včas neodhlásené obedy sa náhrada neposkytuje a obed si musí

        rodič zaplatiť.

 

     Od 1.2.2017 bude možné odhlásiť obedy cez internet – aplikácia

        EduPage – záložka jedálny lístok

          až po aktivácii vedúcou školskej jedálne.