Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Zdenka Dilhof Černíková Riaditeľka
zsgessayova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Olejková Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: IX.A
Zástupca v triede: IX.B
Zástupca v triede: V.A
Zástupca v triede: V.B
Zástupca v triede: V.C
Zástupca v triede: VI.A
Zástupca v triede: VI.B
Zástupca v triede: VII.A
Zástupca v triede: VII.B
Zástupca v triede: VII.C
Zástupca v triede: VIII.A
Zástupca v triede: VIII.B
Zástupca v triede: VIII.C
olejkova.zuzana@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Ivana Vravcová Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: III.C
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
vravcova.ivana@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Matilda Abaffyová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
abaffyova.matilda@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Peter Andraško Školský psychológ
andrasko.peter@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Zuzana Beňová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.C
benova.zuzana@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Marta Bičanová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
bicanova.marta@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Michaela Budúcka Učiteľka
buducka.michaela@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Stanislav Bystrian Asistent učiteľa
bystrian.stanislav@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Stanislav Bystrian Rozvrh
Učiteľ
bystrian.stanislav@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Alena Csibová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
csibova.alena@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Tibor Darázs Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.C
darazs.tibor@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Mária Drabová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
drabova.maria@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Bc. Jana Duchovičová Asistent učiteľa
duchovicova.jana@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Ing. Pavel Fülöp Rozvrh
Učiteľ
fulop.pavel@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Rudolf Gróf Rozvrh
Výchovný poradca
Triedny učiteľ: IX.A
grof.rudolf@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Miriam Hamranová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
hamranova.miriam@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Helena Hanúsková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
hanuskova.helena@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Flóra Hasznosová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
hasznosova.flora@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Andrea Horňanská Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
hornanska.andrea@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Matej Kimlička Učiteľ
kimlicka.matej@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Petra Luknár Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
luknar.petra@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Gabriela Mahútová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
mahutova.gabriela@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mária Malaschitzová Asistent učiteľa
malaschitzova.maria@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Eleonóra Malíčková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
malickova.eleonora@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Iuliia Matveeva Asistent učiteľa
matveeva.iuliia@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Jarmila Mihalovičová Asistent učiteľa
 
 
Mgr. Andrea Nagyová Asistent učiteľa
nagyova.andrea@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Andrea Pavlíková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
pavlikova.andrea@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Oľga Pifflová Rozvrh
Učiteľka
pifflova.olga@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Jana Poláková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
polakova.jana@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Marta Prokopová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
prokopova.marta@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Veronika Pulišová, PhD. Rozvrh
Učiteľka
pulisova.veronika@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Jozef Stašík Rozvrh
Triedny učiteľ: V.B
stasik.jozef@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Silvia Straková Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
strakova.silvia@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Libuša Šahinová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
sahinova.libusa@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Marián Šimlovič Rozvrh
Učiteľ
simlovic.marian@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Soňa Tadlánková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
tadlankova.sona@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Ingrid Trebuňová Rozvrh
Školská špeciálna pedagogička
trebunova.ingrid@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Bc. Michaela Trojanová Rozvrh
Učiteľka
trojanova.michaela@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Bc. Michaela Trojanová Asistent učiteľa
 
 
Mgr. Tatiana Uhrová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
uhrova.tatiana@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Daniela Veselá Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Adam Zsák Rozvrh
Učiteľ
zsak.adam@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Helena Žitňanská Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
zitnanska.helena@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Marta Bičanová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Michaela Budúcka Vychovávateľka
 
 
Jana Ikrényiová Vychovávateľka
ikrenyiova.jana@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Viera Jurkovičová Rozvrh
Vychovávateľka
jurkovicova.viera@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Viera Klučariková Rozvrh
Vychovávateľka
klucarikova.viera@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Janka Kováčová Rozvrh
Vychovávateľka
kovacova.janka@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Michal Kutlák Vychovávateľ
kutlak.michal@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Ing. Eva Mazanová Vychovávateľka
mazanova.eva@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Ines Podhradská Rozvrh
Vychovávateľka
podhradska.ines@zsgessba.petrzalka.sk
 
 
Mgr. Marta Prokopová Vychovávateľka
 
 
Monika Řehánková Vychovávateľka
rehankova.monika@zsgessba.petrzalka.sk

© aScAgenda 2024.0.1448 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.02.2024

Voľné miesta na našej škole