Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Gessayova 2, Bratislava
  Gessayova 2, 851 03 Bratislava V
 • 02 / 625 25 421
  02 / 623 19 240 školská jedáleň
  0911 974 285 mobil riaditeľka
Počet návštev: 2860226

Partneri

Vitajte na stránke našej ZŠ Gessayova

Vedieť, hovoriť a konať - v tom je jadro múdrosti. J. A. Komenský

Novinky

 • Milí rodičia,

  Na základe záujmu zo strany rodičov, otvárame na ZŠ Gessayova v školskom roku 2017/2018kurzy anglického jazyka START RIGHT pre 7.ročník. Výhody pre Vaše dieťa:

   

  • Individuálny prístup, skupiny max. 10 žiakov
  • Kvalifikovaní lektori anglického jazyka
  • výučba bude prebiehať v poobedných hodinách v nadväznosti na rozvrh kmeňovej výučby v priestoroch ZŠ
  • progress testovanie dvakrát ročne s hodnotením
  • Predtestovanie a príprava žiakov na Cambridgeské skúšky
  • Cambridgeské skúšky pre žiakov 3., 5., 7., 9. ročníka v kurzoch START RIGHT hradené školou International House Bratislava
  • Možnosť individuálne sa informovať na prospech dieťaťa a priebeh hodín u koordinátorky detských jazykových kurzov

 • Zber batérií pokračuje celoročne. Zodpovedná je pani učiteľka Hanúsková - 1.B

 • Zber papiera sa uskutoční v termíne od 02.10.2017 do 13.10.2017 každý pracovný deň v čase - ráno od 7,00 h. do 8,00 h.
  Popoludní od 14,00 h do 16,00h.
  Papier prosím viažte do balíkov, nie do krabíc!

  Kartóny neberieme!

 • V utorok 12.9. 2017:

  16:30 - zasadnutie Rady rodičov v zborovni školy

  17:00 - plenárne rodičovské združenie v školskej jedálni

  - po skončení sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých triedach

 • Zameranie krúžku - pochopenie základov fyziky, matematiky a meraní 
  formou stavania originálnych LEGO projektov matodikou LEGO Education
  
  Ometodike_Lego_Education.docx
  
  https://www.youtube.com/watch?v=pKU-5KezCuA
  
   ...
 • 4. 9. 2017

  Do galérie Prvý školský deň boli pridané fotografie.

 • Otvorenie školského roka - 04. september 2017

  1.ročník
  Nástup žiakov                    - 7,50 h
  ...
 • Šekové poukážky za stravu na mesiac september 2017 sa budú vydávať v dňoch  30 a 31.8. 2017

  v čase 8.00hod. do 12.00hod.

  V mesiaci september je stravné v plnej výške, 

  preplatky z júna sa odpočítajú v mesiaci október 2017.

  VS zostáva. Číslo účtu:  SK39 5600 0000 0094 0093 8007

   

  I. stupeň.  -   19 x 1,21€ = 22,99

 • Úhrada poplatku za ŠKD sa realizuje od  01. 09. 2017 do 10. 09. 2017
  v sume 32,00€ / mladší súrodenec 30,00€ /
  Číslo účtu IBAN: SK26 5600 0000 0094 0093 3003 ...
 • Vážení rodičia,

  okrem krúžkov na vzdelávací poukaz (krúžky, ktoré vedú naši učitelia), majú žiaci možnosť svoje záujmy realizovať v popoludňajších hodinách v priestoroch našej školy aj prostredníctvom platených krúžkov spoločnosti Krúžky v škole. (viac prílohy)

  Krúžky na vzdelávací poukaz zverejníme začiatkom septembra.

 • Prajeme Vám príjemné a radostné prežitie letných dní, plné veselých zážitkov, slnka a oddychu.

  smiley

  Letné  prázdniny: 01. 07. – 31. 08. 2017

  Začiatok vyučovania po prázdninách: 04. 09. 2017

 •  

  Streda od 08:00 – 12:00 hod.

 • Základná škola, Gessayova 2, prijme upratovačku

  od 1. 9. 2017.

 • Dňa 26.6. 2017 sa žiaci I.stupňa zúčastnili didaktických hier pri Malom Drždiaku. Žiaci prostredníctvom didaktických hier rozvíjali svoje poznatky v oblasti dopravnej a zdravotnej výchovy a diskutovali o ochrane prírody.

 • Z dôvodu koncoročnej uzávierky Vám oznamujem, že posledné 2dni

  v tomto školskom roku 29.6.2017/štvrtok/ a 30.6.2017 /piatok/ je možné

  stravu odhlásiť iba do 28.6.2017 do 7:30hod. /platí aj pre odhlasovanie cez

  internet a mobilnú aplikáciu./

  Po tomto termíne sa strava / obed /odhlásiť nedá.!!!!!!!!!

 • Dňa 23.6. sa trieda 2.C rozhodla absolvovať výlet do ZOO. Počiatočný dážď žiakov neodradil pred poznávaním zaujímavých druhov zvierat. V DINOPARKU na deti zasvietilo už aj slniečko a ani nevieme ako, bol krásny výlet za nami.

Partneri