Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  1.A 1.A Rozvrh
I.A
  1.B 1.B Rozvrh
I.B
  1.C 1.C Rozvrh
I.C
  1.D 1.D Rozvrh
  2.A 2.A Rozvrh
II.A
  2.B 2.B Rozvrh
II.B
  2.C 2.C Rozvrh
  3.A 3.A Rozvrh
III.A
  3.B 3.B Rozvrh
III.B
  3.C 3.C Rozvrh
III.C
  4.A 4.A Rozvrh
IV.A
  4.B 4.B Rozvrh
IV.B
  4.C 4.C Rozvrh
IV.C
  5.A 5.A Rozvrh
V.A
  5.B 5.B Rozvrh
V.B
  5.C 5.C Rozvrh
V.C
  6.A 6.A Rozvrh
VI.A
  6.B 6.B Rozvrh
VI.B
  6.C 6.C Rozvrh
  7.A 7.A Rozvrh
VII.A
  7.B 7.B Rozvrh
VII.B
  7.C 7.C Rozvrh
VII.C
  8.A 8.A Rozvrh
VIII.A
  8.B 8.B Rozvrh
VIII.B
  8.C 8.C Rozvrh
VIII.C
  9.A 9.A Rozvrh
IX.A
  9.B 9.B Rozvrh
IX.B
  ANJ ANJ Rozvrh
  BIO BIO Rozvrh
  GEG GEG Rozvrh
  HUD HUD Rozvrh
  CHE CHE Rozvrh
  CHODBA-B1-0P B1-0P Rozvrh
  CHODBA-B1-1P B1-1P Rozvrh
  CHODBA-B1-2P B1-2P Rozvrh
  CHODBA-B2-0P B2-0P Rozvrh
  CHODBA-B3-1P B3-1P Rozvrh
  CHODBA-B3-2P B3-2P Rozvrh
  IKT1 IKT1 Rozvrh
  IKT2 IKT2 Rozvrh
  Malá telocvičňa MT Rozvrh
  SKD1 ŠKD1 Rozvrh
  Šatňa Šatňa Rozvrh
  ŠJ ŠJ Rozvrh
  ŠKD2 ŠKD2 Rozvrh
  ŠKD3 ŠKD3 Rozvrh
  ŠKD4 ŠKD4 Rozvrh
  ŠKD5 ŠKD5 Rozvrh
  ŠKD6 ŠKD6 Rozvrh
  ŠKD7 ŠKD7 Rozvrh
  ŠKD8 ŠKD8 Rozvrh
  THD THD Rozvrh
  Veľká telocvičňa VT Rozvrh

© aScAgenda 2024.0.1448 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.02.2024