Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Prevencia obezity

Obezita u detí

Obezita u detí nie je len estetickým problémom, naopak, začína byť vážnym zdravotníckym problémom hlavne v civilizovaných krajinách. V týchto krajinách je výskyt obezity výrazne vyšší ako v rozvojových krajinách.

Detská obezita je významným rizikovým faktorom pre mnohé ochorenia v detskom ale hlavne v dospelom veku. Týka sa to cukrovky, ochorení srdca, ciev, nádorových ochorení, ochorení pohybového aparátu.

 

Výskyt obezity v detskom veku

Lekári na Slovensku evidujú 5% detí s nadváhou a až 12% detí s obezitou. Pozorujú rodinný výskyt obezity, genetická predispozícia však nie je úplne dokázaná. Vo väčšine prípadov sa jedná o rodinne zaužívaný spôsob stravovania a pohybového režimu.

 

Príčina obezity u detí

  • Dedičnosť, vplyv rodiny - len u malého percenta ľudí sa predpokladá dedičnosť. Jedná sa skôr o zaužívaný životný štýl v rodine (sedavé trávenie voľného času, nedostatok fyzickej aktivity). Patria sem predovšetkým stravovacie návyky (kvalita a množstvo stravy). 
  • Nedostatok pohybu - deti v predškolskom veku majú väčšinou viac pohybu ako školáci. Súvisí to jednak so školskými povinnosťami, ale aj väčším záujmom o televíziu a počítač. Skrátenie takto stráveného voľného času v prospech pohybových aktivít jednoznačne znižuje výskyt obezity.
  • Nesprávna strava - jedná sa najmä o vysoký príjem sladkostí a sladených nápojov.

 

 

 

Následky obezity:

  • vysoký cholesterol
  • cukrovka
  • vysoký krvný tlak a ochorenia srdca a ciev
  • ochorenia obličiek
  • ochorenia pohybového aparátu