Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Občianske združenie GESSBA

 Občianske združenie ZSGESSBA
             
pri ZŠ Gessayova 2, 852 66 Bratislava

 

 

Tel.: 02/625 25 421                Fax. 02/625 25 422                e – mail: zsgessayova@gmail.com

 

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

 

v prípade, že sa rozhodnete poukázať Vaše 2% zo zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu, prečítajte si, prosím, nasledujúce informácie:

 POSTUP NA POUKÁZANIE  2% Z DANE PRE ZAMESTNANCA

Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“.

15. 2. 2023 – do tohto termínu je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“.

30. 4. 2023 – do tohto termínu je potrebné obe tlačivá /Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane/ doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

 

POSTUP NA POUKÁZANIE  2% Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE ROBÍ SAMA

Fyzická osoba podáva daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v daňovom priznaní uvedie údaje o prijímateľovi 2% a výške poukázanej sumy.

31. 3. 2023 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

 

Elektronické tlačivá:

VYHLÁSENIE       

 Vyhlasenie.pdf

POTVRDENIE 

Potvrdenie o zaplatení.pdf

Ďakujeme všetkým prispievateľom, ktorí poukázali alebo poukážu svoje 2% z dane nášmu Občianskemu združeniu.

 

                                                                                 RNDr. Martina Gurňáková

                                                                            predsedníčka Občianskeho združenia

 

Aktualizované: február 2023