Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Ponuka krúžkov na školský rok 2023/24

Krúžky

Ponuka krúžkov na školský rok 2023/24

Krúžková činnosť 2023/2024 na vzdelávacie poukazy (krúžky organizované školou)

Učiteľ

Názov krúžku

Termín krúžku

Popis činnosti

 

Mgr. M. Prokopová

Modelársky

(5.-9. ročník)

štvrtok

14:00-15:30

modelovanie predmetov (autá, vlaky, lietadlá) z rôznych materiálov

 

 

Mgr. M. Prokopová

 

Domáci kutil

(4.-9. ročník)

pondelok

14:00-15:30

varenie + výroba rôznych výrobkov z plastu, práca v školskej dielni

 

Mgr. M. Drabová

Mladý novinár- II. stupeň

štvrtok

14:00-15:30

II. stupeň

práca pri tvorbe školského časopisu

 

 

Mgr. R. Gróf

Cvičenia zo SJL

pre 9. ročník

pondelok poobede, utorok ráno

príprava žiakov na T9 a príprava na prijímacie pohovory

 

Mgr. R. Gróf

Futbalový krúžok

(4.-9. ročník)

streda

14:00-15:30

krúžok určený futbalovým nadšencom

 

Iuliia Matveeva

Quilling

(II. stupeň)

pondelok

14:00-15:30

výtvarná technika používajúca tenké prúžky papiera

 

Iuliia Matveeva

Moderné vyšívanie

(7.-9. ročník)

streda

14:00-15:30

ručné práce formou vyšívania

 

 

Mgr. A. Pavlíková

 

Výtvarný krúžok

(2.-3.ročník)

 

štvrtok

14:00-15:30

 

rôzne výtvarné techniky pre malých umelcov

E. Malíčková

 

Rope skipping

 

 

 

pondelok,

štvrtok,

piatok

krúžok švihadiel, ktorý dosahuje medzinárodné úspechy

 

Mgr. L. Šahinová

Cvičenia zo SJL a MAT (3.-4. ročník)

streda (3. roč.)

                    štvrtok (4. roč.)

precvičovanie učiva z daných predmetov

 

Mgr. I. Trebuňová

Pohybové hry

pre 1.-2. ročník

pondelok

14:00-15:30

rozvíjanie pohybových schopností

 

Mgr. I. Trebuňová

 

Športový krúžok pre II. stupeň

 

streda

14:00-15:30

 

rôzne druhy športov (volejbal, vybíjaná, prehadzovaná)

 

Mgr. S. Straková

Turistický krúžok

(7.-9. ročník)

víkend (sobota-nedeľa)

turistika,

prechádzky v prírode, opekačky

 

Mgr. T. Darázs

Turistický krúžok II

(II. stupeň)

víkend (sobota-nedeľa)

turistika v okolí Bratislavy

 

Mgr. F. Hasznosová, Mgr. J. Poláková, Mgr. M. Drabová, Mgr. Z. Olejková

 

Knihožrúti

pondelok, utorok, streda, štvrtok

práca s knižkami v školskej knižnici

 

Mgr. M. Šimlovič

 

Strelecký krúžok pre II. st.

 

pondelok, streda ( podľa záujmu)

 

práca so vzduchovkou, príprava na strelecké súťaže

Mgr. P. Andraško

Šachový krúžok- začiatočníci (2.-4. roč.)

streda

14:00-15:30

základy šachu

Mgr. T. Uhrová

Cvičenia z matematiky pre 9. ročník

pondelok 14:00-15:30; piatok 7:00-7:55

príprava žiakov na T9 a prijímacie pohovory