Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Úhrada stravného, výdaj stravy

Úhrada stravného:

 

Stravné sa uhrádza mesačne vopred! Platba  musí byť zrealizovaná najneskôr do 26. dňa predchádzajúceho mesiaca. Neskoršia platba môže spôsobiť, že žiak nedostane stravu prvé dni v mesiaci, kým  nebude platba pripísaná na účet ŠJ.

 

 

Ak žiak nebude mať čip a zaplatené obedy v novom mesiaci na obed nemá nárok!  

 

Pri platbe prevodom cez internet banking vyplňte údaje:

 

 

ČISLO ÚČTU IBAN:              SK52 5600 0000 0094 0093 0013

 

VARIABILNÝ SYMBOL :      každý žiak a stravník na svoj VS   

 

KONŠTANTBÝ SYMBOL:    308       

                                          

Do poznámky, prosím napíšte meno stravníka a triedu.

 

 

 

Výdaj stravy

 

 

Obedy sa vydávajú každý pracovný deň v čase:               12:00 hod. - 14:00hod.

 

 

Telefónne číslo do školskej jedálne:       02/ 62 319 240  

e-mailová adresa:                                       sjgessayova@gmail.com

 

 

Stránkové hodiny sú denne od 7:00 hod. do 8:00 hod.