Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Prihlasovanie a odhlasovanie stravníkov

Prihlasovanie a odhlasovanie stravníkov:

  

Za prihlasovanie a odhlasovanie žiakov zo stravy plne zodpovedný zákonný zástupca (pri chorobe, školské akcie, presťahovanie, a pod.).

 

Prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné v danom stravovacom dni najneskôr do 7:30 hod. ráno cez mobilnú aplikáciu  edupage po prihlásení v záložke “ Jedálny lístok“ alebo emailom: sjgessayova@gmail.com.

 

 

 

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)  nie je možné vydávať obedy pre žiakov do obedára. V prvý deň choroby môže neodhlásenú stravu odobrať rodič, súrodenec, alebo iná osoba, obed bude vydaný na tanieri a treba ho preložiť do vlastného, čistého obedára v čase od 12.00 -12.30 hod. Žiakom, ktorí sú prihlásení a stravujú sa v školskej jedálni, nie je možné z dôvodov dodržania hygienických zásad vydávať obed do obedára.

 

Za neodobraté alebo včas neodhlásené obedy sa finančná náhrada neposkytuje.