Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Školský rok 2022/23

OZNAM - pokyny k stravovanie

Oznam školskej jedálne.

Vážení rodičia.

Ak máte záujem o stravovanie  žiaka v školskej jedálni v školskom roku 2022/2023 je potrebné vypísať zápisný lístok stravníka zverejnený na stránke školy a podpísaný vrátiť /poslať/  emailom  sjgessayova@gmail.com  alebo osobne do 30.8.2022, tak aby sa žiak mohol stravovať od 5.9.2022.

 

Prečítajte si aj pokyny k stravovaniu.

 

 

 

             IBAN: SK52 5600 0000 0094 0093 0013

 

Suma na september :  1.stupeň.         32,99 €  / 22,99€  strava + 10,00€ réžia /

                                        2.stupeň.         34,70 €  / 24,70€  strava + 10,00€ réžia /

                                        Zamestnanci   29,19 € / 19,19€  strava + 10,00€ réžia /

 

E-mail kontakt na vedúcu ŠJ:    sjgessayova@gmail.com  Mobil: 0947 487 764