Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej školeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Erasmus +:  Partnerstvo malého rozsahu (2022-2024) Prvé stretnutie v Brne Budovanie eko - záhradky Eko-výchovný kurz Roháče-Zverovka 2022 Návšteva z Brna - mladší žiaci Návšteva z Brna - deviataci Kvíz o Slovensku Návšteva národného parku Dunajské luhy Projektové stretnutie v ČR  Výtvarný workshop Výstava z recyklovaného materiálu Exkurzia na Sandberg a Devínsku Kobylu Návšteva našich starších žiakov v Brne Návšteva mladších žiakov v partnerskej škole v Brne Úspešný Deň Zeme za nami  Ochrana prírody v podaní našich výtvarníkov Tvorba ekokódexov Sadenie v našej záhradke Poznávacia exkurzia Devínske alúvium Moravy Návšteva starších žiakov z partnerskej školy v Brne Pokračujeme vo výtvarnom workshope Návšteva mladších žiakov z Brna v našej škole Záverečná konferencia projektu „Buď greenfluencer a zmeň svoje okolie“ (Erazmus +)  v Brne Pozvánka na záverečnú konferenciu nášho projektu Erazmus + Záverečná konferencia projektu „Buď greenfluencer a zmeň svoje okolie“ (Erazmus +)  v Bratislave Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu fotografiu z Eko- výchovného kurzu v Roháčoch 2023

Erasmus + 2022-2024

Erasmus +:  Partnerstvo malého rozsahu (2022-2024)

 

 

 

 

Základné informácie o projekte:

Názov: Spoločne za poznaním- Buď greenfluencer a zmeň svoje okolie

Dĺžka trvania projektu: 24 mesiacov ( 03/2022-03/2024)

Partnerská škola: Základní škola Hudcova, Hudcova 35, Brno, Česká republika

Hlavné ciele projektu:

1. Väčšie prepojenie oboch škôl so zahraničím, tzv. internacionalizácia

2. Environmentálna výchova a ochrana prírody

3. Zvýšenie jazykových zručností žiakov v anglickom jazyku

4. Zvýšenie digitálnych kompetencií žiakov

 5. Zvýšení občianskej gramotnosti žiakov a vedenie žiakov ku kultúrnej tolerancii a spoločnej   európskej histórii

 6. Profesijný rozvoj pedagógov oboch škôl

 7. Komplexní rozvoj kľúčových žiackych kompetencií, schopností a zručností

Finančná dotácia projektu: 60 000,-eur (čiastka je spoločná pre obe školy)

Projektové aktivity ZŠ, Gessayova, Bratislava:

 1. zriadenie webových stránok projektu, vytvorenie spoločného digitálneho úložiska pre pedagógov
 2. prezentačné stretnutie oboch tímov škôl- projektové stretnutie
 3. česko- slovensko- anglický slovník
 4. vedomostný kvíz
 5. informačné panely a plagáty o ochrane životného prostredia a klimatických zmenách
 6. Dni Zeme
 7. žiacke vedecké konferencie
 8. Malý turistický sprievodca chránenými oblasťami ČR a SR- vydanie knižnej publikácie
 9. výtvarné práce a fotografie na tému ekológia a ochrana prírody
 10. EKO- výchovný kurz- Orava- CHKO ( približne 20 žiakov + 4 pedagógovia v každom školskom roku)
 11. miestne vzdelávacie aktivity a exkurzie