Počet návštev: 997277

Partneri


Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

ZŠ Gessayova

Školský klub detí

                      ČÍSLO ÚČTU 

           SK26 5600 0000 0094 0093 3003   

         ŠKD  je v prevádzke od 6:00 - 17:30 h 

Ranná činnosť- 6.00-7.30 h, po 7.30 h príchod do ŠKD na rannú činnosť nie je možný           

Školská jedáleň

ČÍSLO ÚČTU

SK52 5600 0000 0094 0093 0013

ODHLASOVANIE OBEDOV

0947 487 764

 

Kontakty

Email : zsgessayova@gmail.com
Telefón: 02 / 625 25 421

0947 487 761
mobil riaditeľka
Školská jedáleň: 0947 487 764
sjgessayova@gmail.com
Výchovný poradca: grof.rudolf@zsgessba.petrzalka.sk
Školská špeciálna pedagogička: trebunova.ingrid@zsgessba.petrzalka.sk

Školský psychológ: andrasko.peter@zsgessba.petrzalka.sk
Školský klub detí: 0948 986 989

Štvrtok 29. 2. 2024

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Vitajte na stránke našej ZŠ Gessayova

Vedieť, hovoriť a konať - v tom je jadro múdrosti. J.A.Komenský

Prezentácia ZŠ Gessayova.mp4

 

 • Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2024/2025

  V súlade s § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien sa zápis detí do I. ročníkov základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2024/2025 uskutoční v termínoch

  12. apríla 2024 v čase od 15:00 do 18:00 (piatok) a

  13. apríla 2024 v čase od 08:00 do 12:00 (sobota)

 • Dňa 21.2.2024 štyria žiaci reprezentovali našu školu na Majstrovstvách Bratislavského kraja školských družstiev v rapid šachu. Turnaj sa uskutočnil v DK Vetvár v Bratislave - Podunajských Biskupiciach. Zúčastnili sa ho zmiešané (minimálne jedna žiačka) štvorčlenné družstvá zo základných škôl a gymnázií z celého Bratislavského kraja. Celkovo 191 žiakov a žiačok vytvorilo spolu 43 školských družstiev.

  Za našu školu súťažili žiaci: Dominik H. (8.A), Kyrylo K. (8.B), Richard P. (5.C) a žiačka Hana D. (8.B). Každý z nich dosiahol aspoň jednu výhru. Absolvovali šesť kôl, jedno kolo mali voľno. Nad dvoma školami vyhrali, so štyrmi školami prehrali. Ako tím podali bojovný výkon, vzájomne sa potiahli. Napokon obsadili v silnej konkurencii konečné 32. miesto.

 • Dňa 14.02.2024 do našej ZŠ zavítali predškoláci z MŠ Gessayova 31. Deti sa stretli s kamarátmi prvákmi v telocvični, aby si spoločne zacvičili a zasúťažili.


 • Podobne ako v minulom školskom roku, i tentoraz sa žiaci 2. stupňa, učitelia a rodičia zapojili do hlasovania o najkrajšiu fotografiu z Eko- výchovného kurzu v Roháčoch. Účastníci eko-kurzu súťažili v rovnakých kategóriách ako ich minuloroční spolužiaci.

  Víťazom dvoch kategórií, a to Čaro prírody a Na Orave dobre, na Orave zdravo sa stal Gregor Z. zo 7.A
  triedy, v kategórii Symfónia farieb získala najvyšší počet hlasov Lesana L. zo 6.A triedy.


  Víťazom blahoželáme a ostatným zúčastneným ďakujeme za krásne fotografie, ktoré budú súčasťou stálej expozície v našej škole.

 • Dňa 16.02.2024 sa v priestoroch DK Lúky uskutočnila záverečná konferencia nášho projektu Erazmus + Malé partnerstvá Buď greenfluencer a zmeň svoje okolie. Tak ako Brno v decembri, i Bratislava privítala žiakov z partnerskej školy a spoločnými silami odprezentovali zapojení žiaci svoje príspevky o dôležitosti ochrany prírody, separovaní odpadu a jednotlivých projektových aktivitách.

  Bolo pre nás potešením, že žiaci mohli privítať na svojej konferencii nielen zástupcov zo svojich radov, ale i vzácnych hostí z radov oddelenia školstva a kultúry MČ Petržalka, pani lektorku, ktorá naše deti sprevádzala v teréne na jednotlivých projektových aktivitách, pani riaditeľky z iných škôl v Petržalke, rodičov a príbuzných prezentujúcich žiakov, zástupcov rady školy , ale i rodičov ostatných žiakov našej školy.

 • Valentínsky deň - 14. februára sa na škole uskutočnila Valentínska pošta. Sviatok Valentína je sviatkom zaľúbených.

  Na škole sme mohli odovzdať Valentínku do krabice. Cieľom Valentínky bolo niekoho potešiť milým odkazom, srdiečkom.

  Žiaci zo žiackeho parlamentu vyzbierali Valentínky a rozdávali po triedach radosť.

  Veríme, že takýto pekný deň si urobíme aj o rok.

 • ZŠ Gessayova v zrýchlenom šachu - kvalifikácia

  V piatok 2.2. a v pondelok 5.2.2024 sa uskutočnil školský turnaj starších žiakov a žiačok ZŠ Gessayova v rapid šachu. Na štyroch šachovniciach zápolilo po oba dni spolu 7 chlapcov a 2 dievčatá o možnosť kvalifikovať sa na Majstrovstvá Bratislavského kraja štvorčlenných školských družstiev žiakov v rapid šachu. Počas dvoch dní každý odohral aspoň štyri partie (maximálne osem). V piatok prišlo hrať 7 žiakov a 1 žiačka, v pondelok 3 žiaci a 1 žiačka. Žiaci a žiačky boli do školského turnaja vybraní podľa úspešnosti v predošlých turnajoch.

 • Dňa 7.2 2024 sa v ŠKD konal karneval v rámci fašiangov. Súčasťou karnevalu bolo predstavenie masiek, hry a tanec.

  Viera Klučariková, vedúca ŠKD

 • Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vás pozvať na záverečnú konferenciu nášho projektu Erazmus +, ktorá sa uskutoční dňa 16. februára 2024 v DK Lúky o 10:00 hodine. Na konferencii vystúpia naši žiaci a žiaci z partnerskej školy v Brne so svojimi príspevkami o ochrane prírody. Vstup je bezplatný.

  V prípade záujmu nám, prosím, napíšte, aby sme vedeli zabezpečiť miesta.

  S pozdravom vedenie školy

 • Riaditeľstvo ZŠ Gessayova 2 oznamuje rodičom a žiakom, že výpisy klasifikácie prospechu a správania za 1. polrok školského roka 2023/2024, žiakom odovzdajú triedni učitelia v stredu 31. januára na poslednej vyučovacej hodine.

  Po prevzatí výpisov polročných hodnotení žiaci kontinuálne pokračujú v školskom vyučovaní už bez polročných prázdnin. Najbližšie voľno čaká školákov počas jarných prázdnin v marci.

  Vedenie ZŠ Gessayova

 • Vyučovanie bude v priestoroch našej školy.

  Milí rodičia,

  Na základe zvyšujúcej sa potreby komunikácie v anglickom jazyku spúšťame unikátny projekt s jazykovou školou My Brain Academy Bratislava2, ktorá pomáha Vašim deťom v zlepšovaní komunikačnej angličtiny prostredníctvom "Jazykových komunikačných klubov" v priestoroch našej školy po vyučovaní.

  Ich metodika vychádza z prepájania školského učiva do myšlienkových máp, čo zabezpečí u Vašich detí pochopenie jazyka, odstránenie bariér a strachu z plynulej komunikácie.

 • Posledný deň školského vyučovania v našej škole sa niesol vo vianočnej atmosfére vďaka vianočnému koncertu v podaní veľkého koncertného dychového orchestra. Nielen vianočné skladby si pre žiakov I. a II. stupňa pripravili študenti konzervatória na Tolstého ul. v Bratislave pod vedením prof. N. Kanišáka. Koncertom nás sprevádzala p. M. Lišková.

  Ďakujeme p. Flámovej a ZRR za zorganizovanie uvedeného podujatia pre našich žiakov a učiteľov.

 • Vážení rodičia,

  ďakujeme všetkým, ktorí prispeli kúpou vianočného punču alebo medovníčkov na nové knižky do školskej knižnice.

  Suma 510,10 € bude použitá výhradne na nákup nových knižných titulov.

  Ďakujeme za všetky príspevky.

 • Každý z nás sa už veľmi teší na Vianoce.

  Deti zo Školského klubu pripravili spolu so svojimi vychovávateľkami Vianočnú besiedku. Uskutočnila sa v utorok 12. decembra 2023. Po privítaní hostí riaditeľkou školy Zdenkou Dilhof Černíkovou sa už chopili mikrofónov naši moderátori Barborka zo 4.C a Matúš z 3.B. Mimochodom - boli skvelí.

  Príprava bola náročná, deti sa veľmi snažili a na vystúpenie sa veľmi tešili. Básne striedali pesničky, koledy, ale aj tanec. Vianočnú náladu bolo cítiť z každého vystúpenia. Snahu detí diváci ocenili mohutným potleskom.

 • Výsledky hlasovania v rámci projektu "Nie je mesto ako mesto", sú nasledovné:

  Oddychová miestnosť- 22,2%

  Basketbalové ihrisko - 29,6%

  Víťazom sa stala Oddychová zóna- 48,1%.

  V nasledujúcom kalendárnom roku začíname s prerábkou respíria na 1. poschodí, kde pribudnú pre žiakov (okrem oddychových sedení a pódia, ktoré už sú nainštalované) aj tulivaky a stolné futbaly. Zónu vymaľujeme, odstránime pôvodné panely, ktoré nahradíme novými a zaujímavejšími.

  Ďakujeme za každý hlas a veríme, že oddychová zóna splní pre žiakov svoj účel.

 • Na konci novembra sme v rámci čitateľskej gramotnosti zrealizovali Zimné čítanie. Zapojili sa všetky triedy 1. stupňa. Podľa vlastného výberu si prečítali príbeh alebo rozprávku so zimnou tematikou.

  Napríklad Mimi a Líza-Vianoce, Dievčatko so zápalkami a ďalšie krásne príbehy. Následne vypracovali pracovný list a nakreslili ilustráciu k prečítanému textu. Práce žiakov sú vystavené na stene školskej knižnice, kde si návštevníci knižnice alebo okolo idúci môžu prezrieť krásne ilustrácie a prečítať stručný obsah k prečítanému textu, ktoré ich majú motivovať siahnuť po knihe alebo začať čítať.

 • Dvojročné pracovné úsilie žiakov našej školy a ZŠ Hudcova v Brne sa pomaly, ale isto, chýli ku koncu. Jednou z posledných spoločných projektových aktivít bola prvá fáza záverečnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 30.11.-1.12.2023 v Brne v kultúrnom centre Sýpka. Za našu školu sa konferencie zúčastnilo šesť žiakov 8. ročníka a šesť pedagógov.

  Témou záverečnej konferencie boli informácie o navštívených miestach, CHKO, národných parkov na území ČR a SR. Žiaci oboch škôl si pripravili pre svojich poslucháčov kvalitné prezentácie dokumentujúce ich projektovú prácu. S radosťou musíme konštatovať, že oba tímy žiakov boli na svoju neľahkú úlohu skvelo pripravené a prezentácie vyvolali u publika len tie najlepšie ohlasy.

 • Dňa 12.12.2023 od 16:30 do 18:00 hod. sa uskutočnia konzultačné triedne aktívy. V uvedený čas majú rodičia možnosť navštíviť ktoréhokoľvek vyučujúceho. . Triednych učiteľov nájdete v kmeňových triedach, ostatných vyučujúcich v ich kabinetoch.

 • Iniciatíva Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok je v našej skole už tradičnou vianočnou zbierkou. Spája generácie ľudí, deti a seniorov, ale aj celé rodiny. Do každej krabičky ste pribalili niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a predovšetkým niečo od srdca a k tomu veľa lásky. Tento rok ste boli naozaj štedrí a krabičiek bolo veru neúrekom. Dať toto všetko dokopy je náročná práca a vyžaduje si obrovské množstvo energie a času, preto patrí veľká vďaka pani učiteľke Trebuňovej, ktorá je v našej škole koordinátorkou tejto krásnej akcie.

 • V novembri sa žiaci 2.A, 3. A a 3. B zúčastnili kreatívnej aktivity realizovanej Centrom voľného času v blízkosti školy. Žiaci s pani učiteľkami vyrábali keramické svietniky. Zoznámili sa s vlastnosťami keramickej hliny. Vaľkali ju, vyrezávali a modelovali z nej tvary, jednotlivé tvary k sebe lepili tzv. šlikrom, potom natierali farbami engoby. Činnosť bola príjemná a oddychová. Tešíme sa na hotové výrobky, ktoré nám vypálené pred Vianocami CVČ odovzdá, a možno nimi niektorí žiaci urobia radosť podarovaním.

 • Hlasujte a pomôžte našim žiakom vyhrať jednu z cien.

  Obľúbený projekt Vianočný les už po siedmy raz dotvára vianočnú atmosféru Bratislavy.

  Stromčeky vyzdobili deti zo základných, umeleckých i špeciálnych škôl z rôznych bratislavských mestských častí. Prehliadka stromčekov je súťažná a aj práve vy, milí žiaci, rodičia a priatelia školy, môžete rozhodnúť, ktoré stromčeky zvíťazia. Minulý rok nás od víťazstva delil iba malý kúsok. Preto Vás prosíme, aby ste opäť podporili naše deti a pomohli našej škole zviditeľniť sa aj takto. Deti sa veľmi snažili a vyrobili naozaj originálne ozdoby. Inšpiráciu hľadali v prírode aj tradičných ľudových technikách, čo bola podmienka súťaže.

 • V utorok 28. novembra sa žiaci 7.A triedy zúčastnili exkurzie v Národnej banke Slovenska.

  Okrem nových informácií týkajúcich sa finančnej gramotnosti ochotný rodič pripravil pre našich siedmakov prekvapenie. Po skončení aktivít s lektorom sa žiaci dostali na 31. poschodie NBS, z ktorého mali nádherný výhľad na Bratislavu.

  Radosť z tohto zážitku bola obrovská - cestou do školy žiaci nerozprávali o ničom inom.

  Ďakujeme.

 • Žiaci 3.B a 4.B v mesiacoch október a november navštívili výstavu Bienále ilustráciií Bratislava v Bibiane. Prezreli si to najlepšie z ilustrácií za uplynulé dva roky od 275 autorov z 36 krajín sveta. Na úvod každý žiak dostal „mapu“. S týmito mapami žiaci obchádzali so sprievodkyňou všetky vystavené ilustrácie. Pri ich prezeraní zároveň plnili úlohy, ktoré zapisovali do svojej mapy. Výstava mala pre nich estetický i zábavný charakter.

 • Žiaci ôsmeho ročníka mali v utorok 21. novembra 2023 netradičnú hodinu literárnej výchovy.

  Namiesto čítania a interpretácie ukážok navštívili jedno bratislavské divadlo.

  Známy slovenský herec Dávid Hartl sa role Adriana Mola ujal so cťou. Svojím humorom, postojom k životu a tínedžerskými problémami sa podobal našim ôsmakom, ktorí si v Štúdiu L+S pozreli predstavenie divadla Ludus Tajný denník Adriana Mola. Ukážku zo spomínaného diela nájdeme aj v ôsmackej učebnici literárnej výchovy a veríme, že predstavenie nám pomôže pri rozbore 😊

Novinky