Kontakt

Meno školy: Základná škola, Gessayova 2, 851 03 Bratislava
Email školy: zsgessayova@gmail.com
Telefón: 02 / 625 25 421

0911 974 285
mobil riaditeľka
Školská jedáleň: 02 / 623 19 240
martina.durajova
@gmail.com
Výchovný poradca:
rudolfgrof@gmail.com
Školská špeciálna pedagogička:
ingrid@trebuna.sk
Školská psychologička: ejem89@gmail.com
Adresa školy: Gessayova 2,
851 03
Bratislava V
Počet návštev: 3321088

Školská jedáleň

 Platby za stravu treba uhrádzať na nový bankový účet:

SK52 5600 0000 0094 0093 0013

Partneri

Fotogaléria

Školský rok:

Vitajte na stránke našej ZŠ Gessayova

Vedieť, hovoriť a konať - v tom je jadro múdrosti. J. A. Komenský
 • Úspešný projekt s finančnou podporou, maľovanie oplotenia ZŠ

 • Predpokladaný príchod zo ŠvP pred budovu školy je medzi 11.30 - 12.00 (piatok - 15.6.2018).

 • V utorok 12.6.2018 sa skončí skrátené vyučovanie, od stredy 13.6.2018 sa učí podľa riadneho rozvrhu – vývoj teplôt je klesajúci.

 • V poslednom aprílovom týždni sa vybrali triedy 5.B, 6.B a 6.A do školy v prírode v RZ Javorinka pri vodnej nádrži Dubník. Okrem športu, hier a zábavy si pozreli mestečko Stará Turá, Čachtický a Beckovský hrad, kopce Bradlo a Veľká Javorina a naučili sa veľa o M. R. Štefánikovi. Trochu si tiež cez deň orientačne zabehali v lese a v noci ponaháňali vystrašené pani učiteľky okolo chaty.

 • V dňoch 28.5. až 31.5. sa konal v Starej Lesnej odmenový pobyt pre víťazov vedeckej projektovej súťaže Petržalská Superškola. Náš tím – Tomáš Schmidt, Filip Mitter a Dávid Chudý zo 6.B pod vedením p.uč. Darázsa – získal v kategórii šiestakov prvé miesto. Počas pobytu si žiaci užili veľa prírody, výlety do Tatranskej Lomnice, na Štrbské, Popradské a Skalnaté pleso, lanovku na Lomnický štít, ale aj zaujímavé prednášky špičkových slovenských vedcov. Odprezentovali tiež svoju vlastnú prácu a vyskúšali si zostrojiť vlastného robota.

 • V piatok 8.6.2018 panovala v našej škole slávnostná nálada a športová atmosféra. Športový olympijský deň, ktorý každoročne vyhlasuje Medzinárodný olympijský výbor s cieľom zapojiť do športových aktivít čo najviac detí ale i ostatných ľudí, sme odštartovali tak, ako sa na správnu olympiádu patrí - zapálením olympijského ohňa a vyvesením olympijskej vlajky. Spoločný beh všetkých prítomných žiakov a učiteľov dával tušiť, že všetci sme pripravení nielen na absolvovanie 14 tradičných a netradičných disciplín či turnajov vo futbale, vybíjanej a vo volejbale, ale najmä na súťaženie v duchu priateľstva a hry fair play. Náš spoločný čas za odbehnutie určenej trasy nepresiahol viac ako 5 minút, čo môžeme s radosťou považovať za skvelý čas. Športové zápolenie podporila svojou účasťou a milými darčekmi i PhDr. Ľudmila Farkašovská, viceprimátorka Bratislavy, zároveň poslankyňa krajského zastupiteľstva za MČ Petržalka a predsedníčka školskej komisie. Úžasná atmosféra, skvelí rodičia, ktorí nám s radosťou pomáhali a dozerali na nás pri jednotlivých disciplínach, zdravé občerstvenie od našich pani kuchárok, vytvorili neopakovateľný zážitok pre nás všetkých. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám s prípravou tohto dňa pomohli akoukoľvek formou, či už poskytnutím darčekov pre deti alebo priamo svojou účasťou. Srdečne ďakujeme a veríme, že sa stretneme i o rok! Športu zdar!

 • Triedy 1.A, 3.A, 3.C a 4.A v poriadku docestovali do Belušských Slatín, ubytovali sa a tešia sa na týždeň plný zážitkov. :)

 • Jednou z atraktívnych vzdelávacích foriem je exkurzia. My, žiaci 8. ročníka, sme sa v dňoch 14. mája - 8. A v počte 20 žiakov a 07. júna - 8. B v počte 19 žiakov aj s pani riaditeľkou zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde Bratislava 5, Prokofievova 6.

  Okrem priameho zážitku s aktérmi súdneho procesu sa nám prostredníctvom besedy venovala pani sudkyňa JUDr. Erika Némethová Stiffelová, ktorej patrí naše poďakovanie za priblíženie problematiky vhodnou formou v oblasti súdnictva. Tento deň zanechal v nás hlboké dojmy a mnoho tém na premýšľanie. Uvedomili sme si, že na súde sa v roli obvineného nikdy nechceme ocitnúť.

 • Dňa 31.05.2018 sme mali možnosť na našej škole stretnúť sa so zástupcami jazdnej polície a chovnej stanice, ktorá pripravuje policajných psov. Videli sme ukážky z ich činnosti - prechod ohňom a rozličnými prekážkami.Deti mali možnosť strenúť sa so štenatami, ktoré pripravujú v chovnej stanici. Mohli ich pohľadiť, dať im piškóty. Samozrejme i pre kone pripravili jabĺčka a mrkvu. Veľmi sa nám toto stretnutie páčilo a chceme sa poďakovať hlavne p. Miškolci, ktorá nám zabezpečila túto akciu. Každé z detí dostalo na pamiatku malý darček.

 • Žiaci 1.B v poriadku docestovali na chatu, ubytovali sa a užívajú si ich prvý školácky výlet. :)

 • Dňa 26.05.2018 sa uskutočnili v Bratislave Majstrovstvá Slovenska v Rope Skippingu. Naši žiaci získali 18 titulov majstra Slovenska v jednotlivcoch a 15 titulov v družstvách.Vytvorili sme rekord Slovenska v trojšvihoch za 30 sekúnd - Sárka Tichá z 5.A, skočila 46 trojšvihov. Všetkým veľké poďakovanie

 • Od 05. 06. 2018 (utorok) bude pre žiakov 2. stupňa skrátené vyučovanie z dôvodu dlhodobých horúčav – dni nad +30°C - až do odvolania.

  Skrátený rozvrh hodín

  hodina prestávka

  1. 800 – 835

  2. 840 – 915 15´

  3. 930 – 1005 10´

  4. 1015 – 1050

  5. 1055 – 1130

  6. 1135 – 1200

  Obed 2. stupeň – od 1200 hod.

  Organizácia ŠKD – v riadnom režime.

 • Príchod žiakov zo ŠvP autobusom sa mení zo 16.00 na 15.00.

 • Zber pripravila, organizovala a vyhodnotila pani učiteľka Tadlánková 1.A

 • Príchod žiakov zo ŠvP - Chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 62 Banská Štiavnica bude v piatok (01.06.2018):

  autobusom o 16:00

  vlakom o 16:30

 • Zber pripravila, organizovala a vyhodnotila pani učiteľka Tadlánková 1.A

 • Triedy 2.A, 2.B, 3.B a 4.B v poriadku docestovali do obce Počúvadlo, ubytovali sa a tešia sa na týždeň plný zážitkov. :)

 • Posledný výtvarný krúžok bude v pondelok (28.5.), budeme vyhodnocovať prácu oboch skupín.

 • Vedeli ste, že i kniha sa dá pitvať? Pravdivosť odpovede na túto otázku zisťovali žiaci III.C v Miestnej knižnici na Prokofievovej ulici v našej mestskej časti. Netradičnou a najmä pútavou formou si žiaci zopakovali svoje vedomosti nielen o vzniku a výrobe knihy, ale i o pravidlách zaobchádzania s ňou. Ďakujeme za výborne pripravenú aktivitu!

 • V ekologickej súťaži v ZŠ Holíčska nás reprezentovali 23. mája 2018 tri žiačky - Lucia Rašlíková (5.A), Monika Slamková (5.B) a Rebecca Mullerová (7.A). V silnej konkurencii výborných prezentácií obsadila Lucia Rašlíková 1. miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme.

 • Vrchnáčiky nosiť len do 31.5. 2018.
  Žiaci môžu zbierať aj cez prázdniny. V septembri zber pokračuje.

 • Milí rodičia,

  na ZŠ Gessayova budú prebiehať v školskom roku 2018/2019 poobedné kurzy anglického jazyka START RIGHT v spolupráci s medzinárodnou jazykovou školou International House Bratislava. Výhody pre Vaše dieťa:

  · Individuálny prístup, skupiny max. 10 žiakov

  · Kvalifikovaní lektori anglického jazyka

  · výučba bude prebiehať v poobedných hodinách v nadväznosti na rozvrh kmeňovej výučby v priestoroch ZŠ

  · progress testovanie dvakrát ročne s hodnotením

 • Dňa 15.5. nás navštívil olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth. Na úvod vystúpili žiaci z krúžku rope skipping, potom Matej Tóth o sebe žiakom porozprával. Žiaci 1. stupňa mali na neho veľa zaujímavých otázok a na záver si odniesli aj autogram. Na našej škole prebieha Športová akadémia Mateja Tótha vo forme krúžku a bližšie informácie môžete nájsť na stránke www.akademiamatejatotha.sk a zahlasovať v súťaži za našu školu www.dobravec.o2.sk.

 • Ďakujeme všetkým, ktorí darovali 2% dane zo svojho príjmu.

 • Dňa 12.05. sa uskutočnil 2. ročník podujatia Petržalka na plavárni. Podujatie sa konalo na plavárni 12 hodín. Cieľom bolo preplávať, čo najväčšiu vzdialenosť a tak prekonať rekord z minulého roka. Každá petržalská škola plávala 1 hodinu. Tejto akcie sa zapojilo z našej školy 9 žiakov, niektorí rodičia spolu so svojimi deťmi a dve pani učiteľky. Spolu sme preplávali cez 13 000 m a tak sme aj my prispeli k tohtoročnému rekordu.

 • Dňa 11.05. sa uskutočnila tradičná aktivita Čistenie Chorvátskeho ramena 2018. 10 žiakov spolu s pani učiteľkou vyčistili spolu s dobrovoľníkmi úsek od Jungmannovej po premostenie Romanova (za Kauflandom). Počas čistenia nám aj poprchávalo. Nič nás však neodradilo, aby sme mohli pomôcť si vyčistiť prostredie, v ktorom žijeme.

 • Dňa 9. mája 2018 sa zúčastnili žiaci 5. a 6. ročníka exkurzie do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Poprezerali sme si kvitnúce rododendrony, lekná, kosatce, cezmíny, japonské orgovány, vistérie, cyprušteky a rôzne ihličnany. Žiaci mali možnosť si aj kúpiť šľachtené rastliny domov. Cestou naspäť sme mali zastávku v krajskom meste Nitra. Dostali sme sa na nádvorie Nitrianskeho hradu, odkiaľ sme mali výhľad na celé mesto. Prešli sme si aj námestie s fontánou a Divadlom A. Bagara.

  Veríme, že sa žiakom exkurzia páčila a tešíme sa na ďalšie cestovateľské zážitky.

 • Žiaci 8. a 9. ročníka navštívili divadlo Astorka.

 • V utorok 15.5. 2018:

  16:30 zasadnutie Rady rodičov

  v zborovni školy

  17:00 triedny aktív I.stupeň

  17:30 triedny aktív II.stupeň

 • Čítanie s Osmijankom patrí k zaujímavým a netradičným aktivitám našej školy na podporu a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 1.stupňa. Počas školského roka plnili triedy súťažné úlohy, ktoré si pre ne vymyslel Osmijanko so svojím psíkom Osmidunčom. Do literárnej záhrady zasadili svoje stromy a kvety triedy II.C, III.A, III.C a IV.A. Nielen Osmijanko, ale i odborná porota sa tak môže tešiť z kvalitných prác písaných rukou našich žiakov pod starostlivým vedením pani učiteliek. Naše veľké poďakovanie patrí nielen samotným zakladateľom a realizátorom tejto súťaže, ale i kolektívu Miestnej knižnice na Prokofievovej ulici v Petržalke, ktorý sa našim žiakom počas návštevy Osmijankovej záhrady venoval s maximálnou trpezlivosťou. Pani riaditeľke súťaže Miroslave Biznárovej ďakujeme za pomoc, ústretovosť a láskavosť pri odovzdávaní našich prác. Tešíme sa na ďalší ročník súťaže a veríme, že naše práce sa budú všetkým páčiť.

 • Na výtvarný krúžok (7.5. a 10.5.) priniesť: výkres A4, nožnice, lepidlo a farebný papier.

 • Horúci jarný deň patril nielen návšteve Ekotopfilmu, ale zároveň i prechádzkou po
  historických pamiatkach nášho mesta. Žiaci III.B, III.C a IV.B spoznávali zákutia
  a zaujímavosti Bratislavy. Ich pozornosti neušli rysky označujúce hladinu rieky Dunaj pri
  záplave v r. 1850, Primaciálny palác, či najstaršia fontána Bratislavy. V dobrej nálade sa
  postupne všetci presunuli na už spomínaný Ekotopfilm.

 • Záchrana našej planéty je čoraz viac aktuálnejšia. O nepriaznivých vplyvoch človeka a jeho
  zásahov do prírodného spoločenstva sme sa presvedčili i prostredníctvom tohtoročného
  Ekotopfilmu. Okrem zaujímavých dokumentov sme tentoraz absolvovali i predstavenie novej
  online hry „Garbage Gobblers“ o nutnosti triedení odpadu a s tým súvisiacim jeho
  recyklovaním.

  Ďakujeme organizátorom za sprostredkovanie nových poznatkov zaujímavou
  a vhodnou formou.

 • Anketa Zlatý Amos 2018 vyzdvihuje vzťah medzi žiakmi a učiteľmi, ktorí deti učia, vychovávajú, sú im oporou, pomáhajú im na ceste k úspechom. Anketa je zábavná forma súťaže učiteľov so svojimi žiakmi, ktorí ich do ankety navrhli. V školskom roku 2017/18 bude organizovaný už 12. ročník. Galavečer ankety Zlatý Amos 2018, sa uskutoční 13. mája 2018 (nedeľa) v Dome kultúry Zrkadlový háj so začiatkom o 18:30 hodine, vstup je voľný

  POZVÁNKA

 • Dňa 26.4.2018 si 12 žiakov 4. ročníka zmeralo svoje komunikačné schopnosti z anglického jazyka v rámci školského kola Malej olympiády v anglickom jazyku.

  Okrem samotnej konverzácie, čítania, počúvania, či slovnej zásoby sa žiaci museli popasovať i s časovým limitom každej úlohy. A kto si vedel poradiť najlepšie? Na 1. mieste sa umiestnili a v obvodnom kole nás budú reprezentovať žiaci 4.A triedy- Lucia Zbojová a Oliver Švec, na 2. mieste sa umiestnili Marko Zobor zo 4.B a Richard Raksányi zo 4.A triedy a 3. miesto obsadili Alica Miškolci zo 4.A triedy a Alexandra Wolfová zo 4.B triedy.

 • Slávik Slovenska 2018

  Dňa 18. 4. 2018 sa na ZŠ Gessayova uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska.

  Víťazi I. kategórie:

  1. Liliana Olczár, 3.B

  2. Barbora Rublíková, 1.A

  3. Jakub Královič, 2.C

  Víťazi II. kategórie:

  1. Jakub Horák, 6.B

  2. Martina Lovásová, 6.A

  3. Nina Zajarná, 5.B

  Víťazi III. kategórie:

  1. Michaela Ušiaková, 8.B

  2. Adam Slavík, 7.A

 • Dňa 27.04.2018 sa žiačky umiestnili na MO vo vybíjanej na 2.mieste.

  Gratulujeme.

 • Príchod žiakov VI.A, VI.B a V.B zo ŠvP Javorinka – Stará Turá je 27. 04. 2018 (piatok) o 16,30 pred ZŠ, Gessayova 2.

 • V piatok 20.4.2018 sme si i my pripomenuli blížiaci sa

  Deň Zeme.

  Naša škola sa zapojila do rôznych aktivít súvisiacich so starostlivosťou a ochranou Zeme. Okrem čistenia areálu, sadenia kvetov, byliniek, či iných okrasných rastlín sa žiaci v rámci jednotlivých hodín dozvedeli i informácie o triedení odpadu. Azda najväčšiu radosť z piatkových aktivít mali žiaci 1.stupňa, ktorí spolu s pani učiteľkami ako ochranári prírody prišli oblečení vo veciach zelenej farby. Veď kto by nechcel vyhrať súťaž o najzelenšieho žiaka 1. stupňa! Porota zložená zo zástupcov našich najstarších žiakov 9.A triedy udelila prvenstvo žiakovi Maximiliánovi Bartošovi zo 4.A triedy, na 2. mieste sa umiestnila Lucka Víglaská z triedy 2.B a 3. miesto obsadil prváčik z 1.A triedy Gregor Záň. Víťazom srdečne zablahoželali a ceny odovzdali pani riaditeľka a pani zástupkyňa.

 • Pri príležitosti oslavy Dňa Zeme budeme 20.4.2018 (piatok) realizovať pripravené EKOAKTIVITY, aby sme vzbudili záujem žiakov o ochranu nášho okolia a tým prispeli k ochrane našej planéty.

  1. - 4. ročník

  - vytvorenie EKO Kódexov v každej triede

  - prezentácia EKO Kódexov po ročníkoch (deti učia deti)

  - žiaci 3. roč. vysadia priesady kvetín do plastových fliaš a zavesia na plot vedľa chodníka

  - súťaž o "najzelenšiu triedu" - žiaci i vyučujúci prídu do školy v zelenom

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na možnosť poukázať 2% zo zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu.


 • Žiačky našej školy sa na MO v hádzanej umiestnili na 2. mieste.

  Gratulujeme

 • V pondelok 23.04.2018 nebudú popoludňajšie krúžky na I.stupni.

 • Dňa 19.04.2018 (štvrtok) sa žiaci našej školy zapoja do Medzinárodnej štúdie PISA 2018.

 • Dňa 18.4.2018 bude na našej škole prebiehať školské kolo súťaže Slávik Slovenska.

  II. stupeň - o 13.00
  I.stupeň - o14.00

 • Plánovaná odstávka

  • Miesto: BRATISLAVA, GESSAYOVA
  • Čas: 18.04.2018, 08:30 - 12:30

  Dátum a čas odstávky elektriny môže prevádzkovateľ distribučnej sústavy z nepredvídateľných dôvodov zmeniť. Preto Vám odporúčame skontrolovať termín plánovanej odstávky, najskôr však 5 pracovných dní pred oznámeným termínom.

 • Vedenie upozorňuje všetkých rodičov na výskyt vší. Prosíme rodičov, aby pravidelne kontrolovali deťom vlasy a v prípade takéhoto problému naň upozornili triedne učiteľky. Za pochopenie ďakujeme.

  OZNAM_O_PEDIKULOZE.docx

  Servis.doc

 • S triedou III.A sme dňa 13.4.2018 navštívili Osmijankovu záhradu a spoločne sme riešili Osmijankove úlohy.

  Do galérie Osmijankova záhrada boli pridané fotografie.

 • Na výtvarný krúžok (9.4. a 12.4.) priniesť: výkres A4, farebné papiere, nožnice a lepidlo.

 • Na výtvarný krúžok (5.4. 2018) priniesť: tuš, vodové farby, štetec, výkres A3, pastelky