Mapa Dokumenty O škole Zverejňovanie Novinky
Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Gessayova 2, Bratislava
  Gessayova 2, 851 03 Bratislava V
 • 02 / 625 25 421
  02 / 623 19 240 školská jedáleň

Piatok 30. 1. 2015

Počet návštev: 1964966

Vitajte na stránke našej ZŠ Gessayova

Vedieť, hovoriť a konať - v tom je jadro múdrosti. J. A. Komenský

Novinky

 • Slávnostná triednická hodina

  V piatok 30. januára 2015 sa uskutoční na I. stupni 4. vyučovaciu hodinu a na II. stupni 5. vyuč. hodinu Slávnostná triednická hodina. Pani riaditeľka školy sa prihovorí žiakom a potom bude nasledovať odovzdávanie výpisov známok za I. polrok školského roka 2014/2015. Po skončení hodiny idú žiaci na obed a domov. 

  Polročné prázdniny trvajú jeden deň - 2. februára 2015 v pondelok. 

 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

  OK Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční 19. marca 2015 na našej škole. Propozície a prihlášku na recitačnú súťaž nájdete v Aktualitách.  

  Prihlášky víťazov školského kola a súťažné texty posielajte  do 16. marca 2015  na adresu: Mgr. Viera Šuleková, Základná škola, Gessayova 2, 851 03 Bratislava

 • Zdravie nám chutí - nový kurz

  Naučme naše deti jesť zdravo - je heslo nového kurzu na našej škole, ktorý začína od februára 2015. Kurz je zameraný na podporu zdravej výživy detí. 

  video: http://vimeo.com/116537675

  prihláška: https://docs.google.com/forms/d/17uKwKjD_8U0MdPFi9YYu5MUbDBXS1ROSBZSclXQxHP0/viewform?c=0&w=1

 • Naša škola sa stala ocenenou školou Slovenským olympijským výborom za rok 2014.

  Dňa 9. februára 2015 v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi bude naša škola ocenená v rámci Olympijských festivalov Slovenska za rok 2014. Za Bratislavský samosprávny kraj budú ocenené 3 školy. 

 • Úspechy našich žiakov v šk. roku 2014/2015

  Krajské kolo:

  3. miesto - Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu - staršie žiačky

   

  Obvodné kolo:

  1. miesto - Majstrovstvá obvodu v basketbale - dievčatá

 • Výsledky Testovanie 9 - 2014

  V obidvoch predmetoch sa umiestnili naši deviataci nad celoslovenským priemerom. Priemerná percentuálna úspešnosť školy: v MAT  56,03 %   v SJL  71,86 %, priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: v MAT  54,67 %   v SJL  62,00 %.

 • Výzva pre žiakov

  Upozorňujeme žiakov na zákaz liezť na stromy v areáli školy. V prípade neuposlúchnutia a prípadného úrazu škola nenesie zodpovednosť.

  riaditeľka školy

 • Celoročný zber batérií

  Staré, použité a nepotrebné batérie môžete nosiť počas celého školského roka do zbernej krabice pri jedálni. Ak prinesiete väčšie množstvo batérií, treba sa kontaktovať s pani uč. Hanúskovou. Žiaci, ktorí prinesú najviac batérií budú odmenení. Za I. polrok školského roka 2013/2014 sme vyzbierali 178,5 kg batérií.

 • ŠKOLA ROKA 2012

  Dňa 26. marca 2013 prevzala riaditeľka školy Mgr. Viera Šuleková z rúk starostu Petržalky Vladimíra Bajana titul ŠKOLA ROKA 2012. Viac informácií nájdete v Aktualitách.

 • Školská jedáleň

  Školská jedáleň v ZŠ Gessayova ponúka okolitým firmám a inštitúciam možnosť stravovania pre svojich zamestnancov. Cena obeda je 2,60 €. Bližšie informácie u vedúcej ŠJ na tel. č. 02/ 62 319 240 .

 • Poďakovanie sponzorom

  Všeobecne je známe, že bratislavské školy zaostávajú za mnohými vidieckymi školami v oblasti materiálno-technického vybavenia. Jednou z príčin je aj nemožnosť čerpania eurofondov. Napriek bohatému kraju sú naše školy chudobné a vo veľkej miere závisia od štedrosti sponzorov. Vážime si preto každú pomoc – finančnú aj materiálnu, ktorá posúva kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a prostredia našej školy na vyššiu úroveň. Aj v budúcnosti privítame sponzorské príspevky príp. sponzorov a ako protislužbu ponúkame umiestnenie loga na našej webovej stránke.

Partneri