Mapa Dokumenty O škole Zverejňovanie Novinky
Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy, ktorá sa nachádza na Gessayovej ulici č. 2 v Petržalke.

Vedieť, hovoriť a konať, v tom je jadro múdrosti. J. A. Komenský

Novinky

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny budú v termíne od štvrtka 17. 04. 2014 do utorka 22. 04. 2014. Nástup do školy po prázdninách je v stredu 23. apríla 2014.

Škola v prírode

Predpokladaný príchod žiakov je vo štvrtok 17. 04. 2014 medzi 12.00 - 12.30 hod. pred budovou školy.

Dopravné ihrisko pre žiakov I. stupňa

 

 

 

28. 04. 2014          1.C                      8,30 - 10,00 hod.

30. 04. 2014          1.A, / 2.A, 2.B    8,30 - 10,00 hod. / 11,00 - 12,30 hod.

02. 05. 2014          1.B                  10,00 - 11, 30 hod.

Predmetové olympiády

24. 04. 2014 Novodobo so Shakespearom - obvodné kolo, ZŠ Tupolevova

2% dane

Milí rodičia,

Naša škola sa snaží zo získaných prostriedkov finančného príspevku 2% skvalitňovať služby a prostredie, v ktorom sa vaše deti nachádzajú. Aj z takto získaných prostriedkov sme mohli obnoviť inventár vo všetkých triedach. Preto sa opäť obraciame na vás s prosbou o ďalšiu podporu. Ak sa nám rozhodnete venovať 2 % z vašich daní, vopred vám ĎAKUJEME.

Hľadáme učiteľa/ku SJL a HUV

Bližšie informácie v Pracovných ponukách.

Celoročný zber batérií

Staré, použité a nepotrebné batérie môžete nosiť počas celého školského roka do zbernej krabice pri jedálni. Ak prinesiete väčšie množstvo batérií, treba sa kontaktovať s pani uč. Hanúskovou. Žiaci, ktorí prinesú najviac batérií budú odmenení. Za I. polrok školského roka 2013/2014 sme vyzbierali 178,5 kg batérií.

Hľadáme vychovávateľku do ŠKD

Bližšie informácie v Pracovných ponukách.

Zbieraj olej a pomôž aj ty životnému prostrediu.

Ak chceš aj ty pomôcť životnému prostrediu, informuj o zbere rodičov a začnite spolu olej zbierať. Viac informácií v Aktualitách.

Projekt - Trvalá udržateľnosť

Tento projekt vznikol so zámerom zlepšiť udržateľné správanie v domácnosti a zvýšiť povedomie na túto tému medzi deťmi školského veku 9 - 10 rokov. V rámci programu je deťom  zábavno - vzdelávacím charakterom predstavená definícia "trvalej udžateľnosti" s tromi základnými zásadami: - šetriť, - nepoužívať veci jednorazovo, - recyklovať.

photo

Nedeľa 20. 4. 2014

Počet návštev: 1684273


partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner