Mapa Dokumenty O škole Zverejňovanie Novinky
Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy, ktorá sa nachádza na Gessayovej ulici č. 2 v Petržalke.

Vedieť, hovoriť a konať, v tom je jadro múdrosti. J. A. Komenský

Novinky

Slávnostné otvorenie šk. roku 2014/2015

Po odznení hymny SR otvorila pani riaditeľka Mgr. Viera Šuleková 2. septembra 2014 nový školský rok 2014/2015 slávnostným príhovorom. Medzi prítomnými hosťami privítala aj pána starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka Ing. Vladimíra Bajana, vedúcu oddelenia ŠKaŠ Mgr. Veroniku Redechovú a predsedníčku Rady školy Ing. Moniku Kolčákovú. Poďakovala p. starostovi a mestskej časti za starostlivosť o budovu školy v predchádzajúcom roku, kedy sa zrekonštruovala kanalizácia, opravilo sa hlavné schodisko, vymenili staré osvetľovacie telesá za nové. Pán starosta v príhovore k rodičom a žiakom vyjadril uznanie ZŠ Gessayova za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch a predvedčenie, že kolektív zamestnancov školy bude úspešný aj v šk. roku 2014/2015. Po slávnostnom programe navštívil prváčikov v ich triedach, kde im odovzdal prvú knižku so svojím podpisom.

Školský rok 2014/2015

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 (utorok). 

Ráno o 7.55 hod. privítame prváčikov s rodičmi vo vestibule školy. Slávnostný program s príhovorom starostu Petržalky V. Bajanom bude trvať do 8.30 hod. Potom sa rodičia so žiakmi a učiteľmi rozídu do tried.

Žiaci 2. - 9. ročníka prídu do školy na 8.40 hod. O 9.00 hod. začne slávnostná triednická hodina s príhovorom p. riaditeľky školy, ktorá bude trvať do 10.00 hod. Po nej pôjdu žiaci domov.

Oznam pre II. stupeň

03. 09. 2014 sú žiaci II. stupňa v triedach 4 vyučovacie hodiny.

04. 09. 2014 teoretická príprava na účelové cvičenie bude trvať 5 vyučovacích hodín.

05. 09. 2014 praktická časť účelového cvičenia bude od 8.00 do 13.00 hod. v areály školy. Žiaci si prinesú športovú obuv a vhodné oblečenie. V prípade nepriaznivého počasia budú žiaci v triedach s triednymi učiteľmi.

Rada rodičov, plenárna schôdza a triedne aktívy

Dňa 09. 09. 2014 zasadne v riaditeľni školy o 16.30 hod. Rada rodičov. O 17.00 hod. bude Plenárna schôdza v jedálni školy a po nej budú nasledovať triedne aktívy. Srdečne pozývame všetkých rodičov.

LETNÝ TÁBOR V TALIANSKU

V termíne od 11. – 20. 7. 2014 sa pani vychovávateľka Červenková a pani učiteľka Hybbenová spoločne s rodičmi a deťmi z našej základnej školy  zúčastnili letného tábora v malebnom mestečku Igea Marina na pobreží Jadranského mora. Počasie účastníkom tábora doprialo niekoľko slnečných dní, počas ktorých si užívali more, rôzne atrakcie, niektorí navštívili delfinárium, iní sa nechali zviesť prechádzkou nočnou promenádou. Príjemný hotel, úžasná strava, zaujímavé zážitky a skvelá atmosféra zanechali vo všetkých krásne spomienky. Všetci spoločne dúfame, že budúci rok sa opäť stretneme na pobreží slnečného Talianska.

Výsledky Testovanie 9 - 2014

V obidvoch predmetoch sa umiestnili naši deviataci nad celoslovenským priemerom.

priemerná percentuálna úspešnosť školy:             v MAT  56,03 %   v SJL  71,86 %

priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:    v MAT  54,67 %   v SJL  62,00 %

Na celoslovenskom kole v súťaži Jednota COOP vo futbale dievčat obsadilo naše družstvo 2. miesto. Gratulujeme

Maksík

V matematickej súťaží MAKSÍK sa v tomto školskom roku umiestnili naši druháci na popredných miestach. Súťažilo 8239 detí zo Slovenska a títo naši žiaci patria medzi najúspešnejších: N. Motúzová, T. Schmidt, L. Matura, F. Sebestyén, M. Lovásová a D. Lukačovičová. Gratulujeme

V 10. ročníku celoslovenskej čitateľskej súťaži ČÍTAME S OSMIJANKOM obsadila naša 3.A trieda 2. miesto. Gratulujeme

Citame_s_Osmijankom.docx

 

 

V 3. ročníku tenisového turnaja žiakov I. stupňa Petržalský tenis pre všetkých O pohár starostu Petržalky získali naši žiaci Adam Kosť 2. miesto a Matúš Boča 3. miesto. Gratulujeme

photo

Streda 3. 9. 2014

Počet návštev: 1804830


partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner