Mapa Dokumenty O škole Zverejňovanie Novinky
Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Gessayova 2, Bratislava
  Gessayova 2, 851 03 Bratislava V
 • 02 / 625 25 421
  02 / 623 19 240 školská jedáleň

Štvrtok 30. 7. 2015

Počet návštev: 2123174

 

 

Partneri

Vitajte na stránke našej ZŠ Gessayova

Vedieť, hovoriť a konať - v tom je jadro múdrosti. J. A. Komenský

Novinky

 • LETNÉ PRÁZDNINY

  Počas letných prázdnin bude stránkový deň na škole každú stredu od 8.00 do 12.00 hod. 

 • V Petržalskej hokejbalovej lige skončili naši žiaci na treťom mieste. Gratulujeme

 • V celoslovenskom kole Jednota Cup vo futbale získali naše žiačky krásne 6. miesto. Gratulujeme

 • Dňa 16.  júna 2015 bola naša žiačka 9. B triedy Simona Kolčáková ocenená primátorom Hlavného mesta Bratislavy   za úspešnú reprezentáciu mesta  v karate - Talentovaná mládež 2014/2015.   Gratulujeme.

 • V celoslovenskej súťaži HĽADÁ SA ENERGIA získali žiaci 5.B triedy - V. Hadvigová, D. Peciarová a R. Huttová krásne 3. miesto. GRATULUJEME. 

 • V celoslovenskej literárnej súťaži Čítame s Osmijankom sa umiestnila 4.A trieda p. uč. Hybbenovej v 1. osmičke a trieda 3.A p. uč. Malíčkovej v 2. osmičke. GRATULUJEME

 • Dobšinského maľovaná rozprávka

  Žiačky Viktória Michňová z 2.A triedy získala 3. miesto a Karolína Sakáčová z 2.C triedy získala 2. miesto vo výtvarnej súťaži Dobšinského maľovaná rozprávka. GRATULUJEME

 • Úspechy našich žiakov v šk. roku 2014/2015

  Krajské kolo:

  1. miesto - Jednota Cup - futbal dievčatá

  1. miesto - Coca cola Cup - futbal dievčatá

  1. miesto - Štúrov Zvolen A. Kubalová, 8.B

  2. miesto - Dôvera Cup - futbal mladšie žiačky

  3. miesto - Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu - staršie žiačky

 • V krajskom kole vo vybíjanej sa umiestnili naše žiačky na 4. mieste. GRATULUJEME

 • Naše mladšie žiačky obsadili v krajskom kole vo futbale Dôvera Cup 2. miesto. GRATULUJEME 

 • Našu školu v krajskom kole vo futbale v Senci - Coca cola Cup reprezentovali staršie žiačky II. stupňa. Umiestnili sa na krásnom 1. mieste a postupujú do celoslovenského kola.  GRATULUJEME

 • V krajskom kole rétoriky Štúrov Zvolen získala naša žiačka 8.B triedy Alexandra Kubalová 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola. GRATULUJEME.

 • De La Salle - spevácky zbor

  Dňa 13. mája 2015 vystúpil na našej škole v rámci európskeho turné spevácky zbor De La Salle z Ottawy, Kanady. Žiakom našej školy zaspievali americké aj juhoafrické ľudové piesne. Ďakujeme im za skvelý zážitok.

 • Naša škola sa stala ocenenou školou Slovenským olympijským výborom za rok 2014.

  Dňa 9. februára 2015 v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi bola naša škola ocenená v rámci Olympijských festivalov Slovenska za rok 2014. Za Bratislavský samosprávny kraj boli ocenené 3 školy. 

 • Výzva pre žiakov

  Upozorňujeme žiakov na zákaz liezť na stromy v areáli školy. V prípade neuposlúchnutia a prípadného úrazu škola nenesie zodpovednosť.

  riaditeľka školy

 • Celoročný zber batérií

  Staré, použité a nepotrebné batérie môžete nosiť počas celého školského roka do zbernej krabice pri jedálni. Ak prinesiete väčšie množstvo batérií, treba sa kontaktovať s pani uč. Hanúskovou. Žiaci, ktorí prinesú najviac batérií budú odmenení. Za I. polrok školského roka 2013/2014 sme vyzbierali 178,5 kg batérií.

 • Školská jedáleň

  Školská jedáleň v ZŠ Gessayova ponúka okolitým firmám a inštitúciam možnosť stravovania pre svojich zamestnancov. Cena obeda je 2,70 €. Bližšie informácie u vedúcej ŠJ na tel. č. 02/ 62 319 240 .

 • Poďakovanie sponzorom

  Všeobecne je známe, že bratislavské školy zaostávajú za mnohými vidieckymi školami v oblasti materiálno-technického vybavenia. Jednou z príčin je aj nemožnosť čerpania eurofondov. Napriek bohatému kraju sú naše školy chudobné a vo veľkej miere závisia od štedrosti sponzorov. Vážime si preto každú pomoc – finančnú aj materiálnu, ktorá posúva kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a prostredia našej školy na vyššiu úroveň. Aj v budúcnosti privítame sponzorské príspevky príp. sponzorov a ako protislužbu ponúkame umiestnenie loga na našej webovej stránke.