Mapa Dokumenty O škole Zverejňovanie Novinky
Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Gessayova 2, Bratislava
  Gessayova 2, 851 03 Bratislava V
 • 02 / 625 25 421
  02 / 623 19 240 školská jedáleň

Štvrtok 3. 9. 2015

Počet návštev: 2152376

 

 

Partneri

Vitajte na stránke našej ZŠ Gessayova

Vedieť, hovoriť a konať - v tom je jadro múdrosti. J. A. Komenský

Novinky

 • Európsky týždeň športu

  Milí rodičia a priaznivci školy,

  zapojte sa s nami 10.09.2015 od 10,00 do 13,00 do pohybových aktivít a zašportujte si spolu s nami.Podporíte tým našu školu v súťaži o výhru a urobíte niečo aj pre seba.

  Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

  Činnosť:

  10,00 hod. - Otvorenie mažoretky

 • OZNAMY - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

  Šekové poukážky za stravu na mesiac september 2015 sa budú vydávať odo dňa 26.8.2015 v čase 8.00hod. do 13.00hod.

  V mesiaci september je stravné v plnej výške, preplatky z júna sa odpočítajú v mesiaci október 2015 .

  Číslo účtu:  9400938007/5600

  I. stupeň.  -   20 x 1,21€ = 24,20€

  II. stupeň.  -   20 x 1,29€ = 25,80

 • Začiatok školského roka 2015/2016

  2. september 2015 streda

  8.00 - 8.30 hod. Slávnostné privítanie prvákov vo vestibule školy.

  9.00 - 10.00 hod. privítanie žiakov 2. - 9. ročníka

  11.00 - 12.30 hod. obed v školskej jedálni

  11.00 - 16.00 hod. školský klub detí

 • 1. týždeň v škole

  3. september 2015

  Žiaci 1. ročníka končia vyučovanie 2. vyučovacou hodinou (9.40 hod.).

  Žiaci 2. - 4. ročníka majú vyučovanie podľa rozvrhu hodín.

  Žiaci 5. - 9. ročníka majú 5 vyučovacích hodín v triedach s triednymi učiteľmi, končia 12.40 hod.

  Školský klub detí je v prevádzke od 6.00 - do 17.40 hod.

 • Rada rodičov, plenárna schôdza a triedne aktívy

  Dňa 9. septembra 2015 zasadne v riaditeľni školy Rada rodičov o 16.30 hod. Po nej o 17.00 hod. bude plenárna schôdza v jedálni školy. Potom budú nasledovať Triedne aktívy.Triedny aktív 5.A sa uskutoční 10. 09. 2015 o 17.00 hod. Všetkých rodičov srdečne pozývame.

 • V Petržalskej hokejbalovej lige skončili naši žiaci na treťom mieste. Gratulujeme

 • V celoslovenskom kole Jednota Cup vo futbale získali naše žiačky krásne 6. miesto. Gratulujeme

 • Dňa 16.  júna 2015 bola naša žiačka 9. B triedy Simona Kolčáková ocenená primátorom Hlavného mesta Bratislavy   za úspešnú reprezentáciu mesta  v karate - Talentovaná mládež 2014/2015.   Gratulujeme.

 • V celoslovenskej súťaži HĽADÁ SA ENERGIA získali žiaci 5.B triedy - V. Hadvigová, D. Peciarová a R. Huttová krásne 3. miesto. GRATULUJEME. 

 • V celoslovenskej literárnej súťaži Čítame s Osmijankom sa umiestnila 4.A trieda p. uč. Hybbenovej v 1. osmičke a trieda 3.A p. uč. Malíčkovej v 2. osmičke. GRATULUJEME

 • Dobšinského maľovaná rozprávka

  Žiačky Viktória Michňová z 2.A triedy získala 3. miesto a Karolína Sakáčová z 2.C triedy získala 2. miesto vo výtvarnej súťaži Dobšinského maľovaná rozprávka. GRATULUJEME

 • Úspechy našich žiakov v šk. roku 2014/2015

  Krajské kolo:

  1. miesto - Jednota Cup - futbal dievčatá

  1. miesto - Coca cola Cup - futbal dievčatá

  1. miesto - Štúrov Zvolen A. Kubalová, 8.B

  2. miesto - Dôvera Cup - futbal mladšie žiačky

  3. miesto - Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu - staršie žiačky

 • V krajskom kole vo vybíjanej sa umiestnili naše žiačky na 4. mieste. GRATULUJEME

 • Naše mladšie žiačky obsadili v krajskom kole vo futbale Dôvera Cup 2. miesto. GRATULUJEME 

 • Našu školu v krajskom kole vo futbale v Senci - Coca cola Cup reprezentovali staršie žiačky II. stupňa. Umiestnili sa na krásnom 1. mieste a postupujú do celoslovenského kola.  GRATULUJEME

 • V krajskom kole rétoriky Štúrov Zvolen získala naša žiačka 8.B triedy Alexandra Kubalová 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola. GRATULUJEME.

 • De La Salle - spevácky zbor

  Dňa 13. mája 2015 vystúpil na našej škole v rámci európskeho turné spevácky zbor De La Salle z Ottawy, Kanady. Žiakom našej školy zaspievali americké aj juhoafrické ľudové piesne. Ďakujeme im za skvelý zážitok.

 • Naša škola sa stala ocenenou školou Slovenským olympijským výborom za rok 2014.

  Dňa 9. februára 2015 v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi bola naša škola ocenená v rámci Olympijských festivalov Slovenska za rok 2014. Za Bratislavský samosprávny kraj boli ocenené 3 školy. 

 • Výzva pre žiakov

  Upozorňujeme žiakov na zákaz liezť na stromy v areáli školy. V prípade neuposlúchnutia a prípadného úrazu škola nenesie zodpovednosť.

  riaditeľka školy

 • Celoročný zber batérií

  Staré, použité a nepotrebné batérie môžete nosiť počas celého školského roka do zbernej krabice pri jedálni. Ak prinesiete väčšie množstvo batérií, treba sa kontaktovať s pani uč. Hanúskovou. Žiaci, ktorí prinesú najviac batérií budú odmenení. Za I. polrok školského roka 2013/2014 sme vyzbierali 178,5 kg batérií.