Mapa Dokumenty O škole Zverejňovanie Novinky
Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Gessayova 2, Bratislava
  Gessayova 2, 851 03 Bratislava V
 • 02 / 625 25 421
  02 / 623 19 240 školská jedáleň

Nedeľa 1. 3. 2015

Počet návštev: 1994017

Vitajte na stránke našej ZŠ Gessayova

Vedieť, hovoriť a konať - v tom je jadro múdrosti. J. A. Komenský

Novinky

 • Jarné prázdniny

  od 2. marca (pondelok) do 6. marca (piatok) 2015. Nástup do školy je v pondelok 9. marca 2015.

 • Grant Nadácie RZ –„Obnov si jedáleň alebo kuchyňu“

  Nadácia Renáty Zmajkovičovej v spolupráci s portálom Ľudia Ľuďom.sk

  pripravila Grantový program na podporu zlepšenia kultúry stravovania

  „Obnov si jedáleň alebo kuchyňu“.

  Naša školská jedáleň sa zapojila do výzvy o grant  od 14.10. do 30.11.2014.

 • OZ ZSGESSBA

 • Olympiády a súťaže

  26. 02. 2015 Hviezdoslavov Kubín - školské kolo pre II. stupeň

  26. 02. 2015 Majstrovstvá kraja v streľbe zo vzduchovky

  10. 03. 2015 Hviezdoslavov Kubín - školské kolo pre I. stupeň

   

   

 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

  OK Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční 19. marca 2015 na našej škole. Propozície a prihlášku na recitačnú súťaž nájdete v Aktualitách.  

  Prihlášky víťazov školského kola a súťažné texty posielajte  do 16. marca 2015  na adresu: Mgr. Viera Šuleková, Základná škola, Gessayova 2, 851 03 Bratislava

 • Úspechy našich žiakov v šk. roku 2014/2015

  Krajské kolo:

  3. miesto - Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu - staršie žiačky

  Obvodné kolo:

  1. miesto - Majstrovstvá obvodu v basketbale - dievčatá

 • Naša škola sa stala ocenenou školou Slovenským olympijským výborom za rok 2014.

  Dňa 9. februára 2015 v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi bola naša škola ocenená v rámci Olympijských festivalov Slovenska za rok 2014. Za Bratislavský samosprávny kraj boli ocenené 3 školy. 

 • Výsledky Testovanie 9 - 2014

  V obidvoch predmetoch sa umiestnili naši deviataci nad celoslovenským priemerom. Priemerná percentuálna úspešnosť školy: v MAT  56,03 %   v SJL  71,86 %, priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: v MAT  54,67 %   v SJL  62,00 %.

 • Výzva pre žiakov

  Upozorňujeme žiakov na zákaz liezť na stromy v areáli školy. V prípade neuposlúchnutia a prípadného úrazu škola nenesie zodpovednosť.

  riaditeľka školy

 • Celoročný zber batérií

  Staré, použité a nepotrebné batérie môžete nosiť počas celého školského roka do zbernej krabice pri jedálni. Ak prinesiete väčšie množstvo batérií, treba sa kontaktovať s pani uč. Hanúskovou. Žiaci, ktorí prinesú najviac batérií budú odmenení. Za I. polrok školského roka 2013/2014 sme vyzbierali 178,5 kg batérií.

 • ŠKOLA ROKA 2012

  Dňa 26. marca 2013 prevzala riaditeľka školy Mgr. Viera Šuleková z rúk starostu Petržalky Vladimíra Bajana titul ŠKOLA ROKA 2012. Viac informácií nájdete v Aktualitách.

 • Školská jedáleň

  Školská jedáleň v ZŠ Gessayova ponúka okolitým firmám a inštitúciam možnosť stravovania pre svojich zamestnancov. Cena obeda je 2,60 €. Bližšie informácie u vedúcej ŠJ na tel. č. 02/ 62 319 240 .

 • Poďakovanie sponzorom

  Všeobecne je známe, že bratislavské školy zaostávajú za mnohými vidieckymi školami v oblasti materiálno-technického vybavenia. Jednou z príčin je aj nemožnosť čerpania eurofondov. Napriek bohatému kraju sú naše školy chudobné a vo veľkej miere závisia od štedrosti sponzorov. Vážime si preto každú pomoc – finančnú aj materiálnu, ktorá posúva kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a prostredia našej školy na vyššiu úroveň. Aj v budúcnosti privítame sponzorské príspevky príp. sponzorov a ako protislužbu ponúkame umiestnenie loga na našej webovej stránke.

Partneri