Mapa Dokumenty O škole Zverejňovanie Novinky
Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Gessayova 2, Bratislava
  Gessayova 2, 851 03 Bratislava V
 • 02 / 625 25 421
  02 / 623 19 240 školská jedáleň

Utorok 23. 9. 2014

Počet návštev: 1820238

Vitajte na stránke našej ZŠ Gessayova

Vedieť, hovoriť a konať - v tom je jadro múdrosti. J. A. Komenský

Novinky

 • Jesenný zber papiera

  Zber papiera sa na našej škole uskutoční v dňoch 29. september - 10. november 2014 každý pracovný deň v čase: ráno 7.00 - 8.00 hod. a poobede 14.00 - 16.00 hod. Papier prosíme viazať do balíkov, nie v igelitových taškách a kartóny neberieme.

  Ďakujeme. 

 • Úspechy našich žiakov v šk. roku 2014/2015

  Obvodné kolo:

  1. miesto - Majstrovstvá obvodu v cezpoľnom behu - starší žiaci

  1. miesto - Majstrovstvá obvodu v cezpoľnom behu - staršie žiačky 

  2. miesto - Majstrovstvá obvodu v cezpoľnom behu - mladšie žiačky

 • Fotografovanie žiakov 1. ročníka

  Dňa 25. septembra 2014 sa budú ráno o 8.00 hod. fotografovať žiaci 1. ročníka. 

 • Plavecký výcvik pre 2.A triedu

  Od 19. septembra 2014 do 28. novembra 2014 sa žiaci 2.A triedy zúčastnia plaveckého výcviku v ZŠ Pankúchova, v pondelok a piatok cez 2. vyučovaciu hodinu.

 • Slávnostné otvorenie šk. roku 2014/2015

  Po odznení hymny SR otvorila pani riaditeľka Mgr. Viera Šuleková 2. septembra 2014 nový školský rok 2014/2015 slávnostným príhovorom. Medzi prítomnými hosťami privítala aj pána starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka Ing. Vladimíra Bajana, vedúcu oddelenia ŠKaŠ Mgr. Veroniku Redechovú a predsedníčku Rady školy Ing. Moniku Kolčákovú. Poďakovala p. starostovi a mestskej časti za starostlivosť o budovu školy v predchádzajúcom roku, kedy sa zrekonštruovala kanalizácia, opravilo sa hlavné schodisko, vymenili staré osvetľovacie telesá za nové. Pán starosta v príhovore k rodičom a žiakom vyjadril uznanie ZŠ Gessayova za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch a predvedčenie, že kolektív zamestnancov školy bude úspešný aj v šk. roku 2014/2015. Po slávnostnom programe navštívil prváčikov v ich triedach, kde im odovzdal prvú knižku so svojím podpisom.

 • LETNÝ TÁBOR V TALIANSKU

  V termíne od 11. – 20. 7. 2014 sa pani vychovávateľka Červenková a pani učiteľka Hybbenová spoločne s rodičmi a deťmi z našej základnej školy  zúčastnili letného tábora v malebnom mestečku Igea Marina na pobreží Jadranského mora. Počasie účastníkom tábora doprialo niekoľko slnečných dní, počas ktorých si užívali more, rôzne atrakcie, niektorí navštívili delfinárium, iní sa nechali zviesť prechádzkou nočnou promenádou. Príjemný hotel, úžasná strava, zaujímavé zážitky a skvelá atmosféra zanechali vo všetkých krásne spomienky. Všetci spoločne dúfame, že budúci rok sa opäť stretneme na pobreží slnečného Talianska.

 • Výsledky Testovanie 9 - 2014

  V obidvoch predmetoch sa umiestnili naši deviataci nad celoslovenským priemerom. Priemerná percentuálna úspešnosť školy: v MAT  56,03 %   v SJL  71,86 %, priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: v MAT  54,67 %   v SJL  62,00 %.

 • Na celoslovenskom kole v súťaži Jednota COOP vo futbale dievčat obsadilo naše družstvo 2. miesto. Gratulujeme

 • Maksík

  V matematickej súťaží MAKSÍK sa v tomto školskom roku umiestnili naši druháci na popredných miestach. Súťažilo 8239 detí zo Slovenska a títo naši žiaci patria medzi najúspešnejších: N. Motúzová, T. Schmidt, L. Matura, F. Sebestyén, M. Lovásová a D. Lukačovičová. Gratulujeme

 • V 10. ročníku celoslovenskej čitateľskej súťaži ČÍTAME S OSMIJANKOM obsadila naša 3.A trieda 2. miesto. Gratulujeme

  Citame_s_Osmijankom.docx

   

   

 • V 3. ročníku tenisového turnaja žiakov I. stupňa Petržalský tenis pre všetkých O pohár starostu Petržalky získali naši žiaci Adam Kosť 2. miesto a Matúš Boča 3. miesto. Gratulujeme

 • V športovej súťaži Petržalský uličný basket 2014 Pohár starostu získali naše žiačky 1. miesto. Gratulujeme.

 • V športovej súťaži O putovný pohár starostu Petržalky, Lady Penalta získali naše žiačky II. stupňa 1. miesto. Gratulujeme.

 • Naše žiačky II. stupňa v celoslovenskom kole vo futbale v súťaži Coca - cola Cup obsadili 3. miesto. Slávka Sečková skončila na 3. mieste ako najlepšia strelkyňa turnaja. Gratulujeme.

 • V obvodnom kole v súťaži Dôvera - školský pohár vo futbale dievčat získalo naše družstvo 1. miesto a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 15. júna 2014.

 • V okresnom kole v rétorike Štúrov Zvolen sa umiestnila naša žiačka 7.B triedy Alexandra Kubalová na 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola.

 • ZMENA MAILOVEJ ADRESY ŠKOLY

  Nová mailová adresa školy: zsgessayova@gmail.com

 • Výzva pre žiakov

  Upozorňujeme žiakov na zákaz liezť na stromy v areáli školy. V prípade neuposlúchnutia a prípadného úrazu škola nenesie zodpovednosť.

  riaditeľka školy

 • Historia magistra vitae

  Dňa 29.4. 2014 sa v ZŠ Tupolevova konal 14. ročník dejepisnej projektovej súťaže škôl bratislavského kraja Historia magistra vitae, do ktorej sa zapojili  aj naši žiaci z VIII.A a svojimi originálnymi projektmi reprezentovali našu školu. Fotografie zo súťaže nájdete vo fotoalbume.

Partneri