Školské a okresné kolá Hviezdoslavov Kubín

Súťaže

Školské a okresné kolá

 Na našej škole sú organizované školské kolá súťaží:

 

Umelecká prehliadka cudzojazyčnej literatúry - prednes poézie, prózy a spevu v cudzom jazyku. Súťaž organizujeme vo februári.  

 

 

Naša škola je poverená organizovaním obvodných (okresných) kôl súťaží: 

 

Šaliansky Maťko - súťaž v umeleckom prednese slovenskej povesti, organizujeme ju v decembri.

Európa v škole - súťaž umeleckých a literárnych prác, organizujeme ju vo februári.

Hviezdoslavov Kubín - súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, organizujeme ju v apríli.  

Fyzikálna olympiáda

Lady Cup Petržalka - športová súťaž v halovom futbale žiačok základných škôl.