Spolupráca s MŠ

Predškoláci z MŠ na Gessayovej ulici sa zúčastnili spolu s našimi prvákmi telesnej výchovy. Dali si spoločnú rozcvičku, po ktorej nasledovali súťaže v družstvách, vybíjaná a futbal.

      

 

Predškoláci z MŠ na Gessayovej ulici navštívili našich prvákov počas vyučovania. Rozdelili sa do všetkých troch prváckych tried a vyskúšali si, čo ich čaká v škole.

     

V marci navštívili žiaci z 1. B triedy MŠ na Gessayovej ulici. Žiaci z MŠ im predviedli hodinu matematiky na novej interaktívnej tabuli, ktorú si vyskúšali aj naši prváci. Spoločne sa zahrali aj rôzne didaktické hry.