Zápis do 1. ročníka

Rodicom_buducich_prvakov(5).doc

V prípade, že je dieťa zverené do opatery len jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné doložiť súdne rozhodnutie a súčasne súhlas druhého rodiča so zapísaním dieťaťa do našej školy s overeným podpisom.

 

Vážení rodičia budúcich prvákov!

Naša škola bola vybratá ako jediná z mestskej časti Bratislava V do novovznikajúceho projektu s názvom Športová akadémia Mateja Tótha. Zapojenie do projektu ponúkame všetkým našim budúcim prváčikom, ktorým sa budú venovať vyškolení tréneri od budúceho septembra. Cieľom celoslovenského projektu je rozvoj pohybovej výkonnosti najmenších detí  pod záštitou nášho olympijského víťaza z OH v Rio de Janeiro 2016 Mateja Tótha.

Rodičia, ktorí majú záujem zapojiť svoje dieťa do tejto zaujímavej aktivity v školskom roku 2017/2018, môžu svoj záujem nahlásiť pri zápise  p. učiteľkám.

Viac o projekte sa dočítate tu:  SPORTOVA_AKADEMIA_MATEJA_TOTHA_ponuka.pdf