Naše úspechy

Školský rok 2015/2016

2. miesto -Olympijský beh II. kategóra - Vaculová (3.C)

3. miesto -Olympijský beh II. kategóra - Urvay (3.B)

2. miesto - Olympijský beh I. kategória - Miškolci (2.A)

1. miesto - Olympijský beh I. kategória - Novák (2.A)

1. miesto - dievčenský futbal - Coca Cola Cup - 4.kolo

2. miesto - Lady Penalta 

1. miesto - 3. B - celoslovenská súťaž "Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!"

1. miesto - krajské kolo futbalu dievčat - Coca Cola Cup

3. miesto - krajské kolo futbalu dievčat - Dôvera Cup

3. miesto - MO v atletike - vrh guľou (Dubecová)

2. miesto - MO v atletike - hod kriketovou loptičkou (Tomková)

3. miesto - MO v atletike - beh na 300 m (Sečková)

2. miesto - MO v atletike - skok do diaľky (Sečková)

1. miesto - Guráňáková - Biodiverzita

1. miesto - Bariová - Štúrov Zvolen

2. miesto -4. A -  Motúzová, Matura - olympiáda z anglického jazyka

2. miesto - družstvo Fabianová, Hadvigová, Csiba, Troják - mladý záchránar CO

3. miesto - družstvo Henček, Halan, Tomková, Sečková - beh 4x60 m - Atletický míting

3. miesto - Michaela Sečková - beh na 600 m - Atletický míting

8 pohárov a 25 medailí - medzinárodná súťaž v rope skipping - 25 našich žiakov

4. miesto - II. stupeň - MO vo volejbale

2. miesto - 3.C - Biodiverzita okolo nás (obvodné kolo) - postup do celoslovenského kola

3. miesto - 3.A - Biodiverzita okolo nás (obvodné kolo) - postup do celoslovenského kola

4. miesto - 4.B - Biodiverzita okolo nás (obvodné kolo) - postup do celoslovenského kola

1. miesto - hokejbal - kategória mladší žiaci

1. miesto - hokejbal - družstvo 4. - 6. ročníka

2. miesto - MO vo vybíjanej - družstvo dievčat z II. stupňa

2. miesto - biologická olympiáda - Sandra Ficelová (9.A) - postupuje do krajského kola

2. miesto - Šaliansky Maťko II. kategóriaLucia Miškolci (5.A) 

4. miesto - Šaliansky Maťko III. kategória - Veronika Bariová (7.A)

cena Pavla Dvořáka - Maľované dejiny Bratislavy Linda Erdélyiová  

práce publikované v knihe Maľované dejiny Bratislavy: Simona Barnášová, Veronika Finková, Jakub Horák, Daniela Remáková, Linda Molčanová, Kristian Švarda.

cena v súťaži English One - Dominika Vachová

1. miesto - Jump for joy - M. Janeček (jednotlivci)

2. miesto - Jump for joy - A. Miškolci (jednotlivci)

3. miesto - Jump for joy - N. Vargová (jednotlivci)

1. miesto - Jump for joy - družstvo 1

1. miesto - Jump for joy - družstvo 2

2. miesto - Jump for joy - družstvo 1

2. miesto - Jump for joy - družstvo 2

3. miesto - Jump for joy - družstvo 1

3. miesto - Jump for joy - družstvo 2

1. miesto - Minibasketshow v Petržalke (postup do celoslovenského finále)

1. miesto - Beh na počesť vojnových veteránov - Dominik Kučera (kategória žiaci)

1. miesto - Majstrovstvá obvodu v basketbale - družstvo žiačok

2. miesto - Majstrovstvá obvodu v basketbale - družstvo žiakov

1. miesto - Festival dievčenského futbalu - žiačky 5. ročníka

1. miesto - Hokejbalový turnaj

2. miesto - Hokejbalový turnaj

2. miesto - Cezpoľný beh - družstvo žiačok

3. miesto - Cezpoľný beh - jednotlivci - Stefania Salazar Urvayová