Navigácia

Zoznam tried a krúžkov

Triedy a krúžky

Zoznam tried a krúžkov

 

Trieda Triedny učiteľ
1.A Mgr. Soňa Tadlánková
1.B Helena Hanúsková
1.C Eleonóra Malíčková
2.A Mgr. Simona Backová
2.B Mgr. Zuzana Jankovičová
2.C Mgr. Kristína Timčíková
3.A Mgr. Jana Grbálová

3.B

Mgr. Stanislava Turáková
4.A Mgr. Lea Mrázeková
4.B Mgr. Andrea Tury
4.C Mgr. Simona Beňková
5.A Mgr. Oľga Pifflová
5.B Mgr. Jana Ľudmová
6.A Mgr. Zuzana Beňová
6.B RNDr. Martina Gurňáková
7.A Mgr. Tatiana Uhrová
7.B PaedDr. Anna Winterová
8.A Mgr. Tibor Darázs
8.B

Mgr. Matej Machurek

9.A Mgr. Jana Uríková

 

Záujmová činnosť – krúžky      školský rok 2016/2017

Názov krúžku

Deň

Hodina

Miesto

Vedúci krúžku

Športové hry 2. stupeň

štvrtok

14,00 -16,00

telocvičňa

Trebuňová

Pohybové hry 1.stupeň

utorok

14,00 -16,00

telocvičňa

Trebuňová

Rope skipping

štvrtok

14,00 -16,00

telocvičňa

Malíčková

Mažoretky

pondelok

14,00 -16,00

telocvičňa

Mrázeková

Výtvarný krúžok

pondelok

14,00 -16,00

trieda 2.A

Backová

Hokejbal

piatok

14,00 -16,00

ihrisko,telocvičňa

Malíčková

Futbalový krúžok

streda

14,00 -16,00

telocvičňa

Winterová

Strelecký krúžok

streda

14,00 -16,00

herňa - suterén

Šimlovič

Stolnotenisový krúžok

štvrtok

14,00 -16,00

herňa - suterén

Šimlovič

Hravo s technológiami

pondelok

14,00 -16,00

IKT 2

Turáková

Vševedko

štvrtok

14,00 -16,00

trieda 3.B

Tury

Geocaching

 zvlášť určené termíny (víkend, prázdniny)

Machurek

Cvičenia zo SJL

štvrtok

14,00 -16,00

trieda 9.A

Uríková

Cvičenie z MAT

štvrtok

14,00 –16,00

trieda 7.A

Uhrová

Partneri