Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Viera Šuleková Šu Rozvrh
Riaditeľka
vera1213@gmail.com
 
 
Mgr. Zdenka Dilhof Černíková Če Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: IX.A
Zástupca v triede: V.A
Zástupca v triede: V.B
Zástupca v triede: VI.A
Zástupca v triede: VI.B
Zástupca v triede: VII.A
Zástupca v triede: VII.B
Zástupca v triede: VIII.A
Zástupca v triede: VIII.B
zdenacer@gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Mahútová Mh Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
gabi121310@gmail.com
 
 
Alena Bruttovszká Bt Rozvrh
Vedúca vychovávateľka ŠKD
abruttovszka@gmail.com
 
 
Mgr. Rudolf Gróf Gr Rozvrh
Výchovný poradca
rudolfgrof@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Kolesár Ko katechéta
 
 
Mgr. Katarína Semanová Se Rozvrh
katechétka
 
 
Mgr. Simona Backová Ba Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Simona Beňková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
sbekov@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Beňová Be Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
zuzabenova75@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Csibová Cs Rozvrh
Vychovávateľka
alenacsibova@centrum.sk
 
 
Ľudmila Červenková Čr Rozvrh
Vychovávateľka
cervenkovalud@gmail.com
 
 
Janka Čierniková Či Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Tibor Darázs Da Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.A
tibor.darazs@azet.sk
 
 
Mgr. Jana Grbálová Gr Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
jana.grbalova@gmail.com
 
 
RNDr. Martina Gurňáková Gu Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
martinagurnakova@gmail.com
 
 
Helena Hanúsková Ha Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
helculiatko@post.sk
 
 
Miroslava Chudá Nováková No Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zuzana Jankovičová Ja Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Viera Klučariková Kl Rozvrh
Vychovávateľka
viera.klucarikova@gmail.com
 
 
Mgr. Matej Machurek Mch Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.B
machurek1@uniba.sk
 
 
Eleonóra Malíčková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
lmal@centrum.sk
 
 
Bc. Andrea Marejková Mr Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Jana Mravcová Ľu Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
ludmova.jana@gmail.com
 
 
Mgr. Elena Paráková Pa Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. Oľga Pifflová Pf Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
olina.pifflova@gmail.com
 
 
Ines Podhradská Pd Rozvrh
Vychovávateľka
zdeno.podhradsky@orangemail.sk
 
 
Mgr. Marián Šimlovič Ši Rozvrh
Učiteľ
simarstar@gmail.com
 
 
Mgr. Soňa Tadlánková Ta Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
sonjatadlankova@gmail.com
Foto Mgr. Kristína Timčíková Tm Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
kristina.timcikova@gmail.com
 
 
Mgr. Ingrid Trebuňová Tr Rozvrh
Učiteľka
Ingrid@Trebuna.sk
 
 
Mgr. Stanislava Turáková Tr Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
stanulkaaa@gmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Uhrová Uh Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
pocitac7@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Uríková Ur Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
j.urikova87@gmail.com
 
 
PaedDr. Anna Winterová Wi Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
winterova@zoznam.sk

© aScAgenda 2017.0.1053 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2017

Voľné miesta na našej škole

Partneri