Kontakt

Meno školy: Základná škola, Gessayova 2, 851 03 Bratislava
Email školy: zsgessayova@gmail.com
Telefón: 02 / 625 25 421

0911 974 285
mobil riaditeľka
Školská jedáleň: 02 / 623 19 240
martina.durajova
@gmail.com
Výchovný poradca:
rudolfgrof@gmail.com
Školská špeciálna pedagogička:
ingrid@trebuna.sk
Školská psychologička: ejem89@gmail.com
Adresa školy: Gessayova 2,
851 03
Bratislava V