Kontakt

Meno školy: Základná škola, Gessayova 2, Bratislava
Email školy: zsgessayova@gmail.com
Telefón: 02 / 625 25 421
02 / 623 19 240 školská jedáleň
0911 974 285 mobil riaditeľka
Adresa školy: Gessayova 2, 851 03 Bratislava V